ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ)

 

Δείτε το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΠΔΜΒ οργανωμένο κατά εξάμηνα. Το ΠΠΣ ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ121 Ιστορία της Τέχνης (ECTS 5)

ΥΠ111 Πολιτισμική θεωρία (ECTS 5)

ΕΡ181 Οπτικοακουστικές Τέχνες και Ψηφιακή Φωτογραφική Εικόνα (ECTS 6)

ΕΡ141 Εισαγωγή στο σχεδιασμό, δημιουργικά μέσα και εικαστικές πρακτικές (ECTS 6)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επιλέγετε 1 από τα Μαθήματα Ξένης Γλώσσας:

 • ΥΠ170-1 Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ170-2 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ170-3 Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ170-4 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) (ECTS 3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

 

Τμήμα Γλωσσικών Και Διαπολιτισμικών Σπουδών

 • ΛΣ7528 Μετα-αποικιακές σπουδές στη νεοελληνική λογοτεχνία (ECTS 5)
 • ΛΣ5529 Ψηφιακές Λογοτεχνικές Σπουδές: από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση (ECTS 5)
 • ΚΟ3500 Θεωρία Λογοτεχνίας και Πολιτισμική Κριτική (ECTS 5)
 • ΛΣ7520 Αφηγήσεις ζωής: Απομνημόνευμα, μαρτυρία, ημερολόγιο, αυτοβιογραφία (ECTS 5)
 • ΚΟ5100 Αφήγηση-Ανάλυση Λόγου (5 φοιτητές/τριες) (ECTS 5)

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Τμήματος.

 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τομέας Ανθρωπολογίας

Τομέας Ιστορίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ212 Πολιτισμός, Οικονομία και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κριτικές προσεγγίσεις (ECTS 5)

ΥΠ222 Θεωρία της Τέχνης (ECTS 5)

ΕΡ242 Αφηγήσεις και Βιομηχανικός Σχεδιασμός (ECTS 6)

ΕΡ282 Έννοιες και πρακτικές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (ECTS 6)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Επιλέγετε 1 από τα Μαθήματα Ξένης Γλώσσας:

 • ΥΠ270-1 Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ270-2 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ270-3 Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ270-4 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) (ECTS 3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ανακοινωθούν στο εαρινό εξάμηνο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ391 Θεωρία και Αισθητική των Μέσων (ECTS 5)

ΥΠ313 Εθνογραφία, πολιτισμός και αναπαραστάσεις: Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία (ECTS 5)

ΕΡ323 Αφηγήσεις και Επιτελέσεις Ι (ECTS 6)

ΕΡ343 Αφηγήσεις και Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός (ECTS 6)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επιλέγετε 1 από τα Μαθήματα Ξένης Γλώσσας:

 • ΥΠ370-1 Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ370-2 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ370-3 Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ370-4 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) (ECTS 3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

Τμήμα Γλωσσικών Και Διαπολιτισμικών Σπουδών

 • ΛΣ7528 Μετα-αποικιακές σπουδές στη νεοελληνική λογοτεχνία (ECTS 5)
 • ΛΣ5529 Ψηφιακές Λογοτεχνικές Σπουδές: από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση (ECTS 5)
 • ΚΟ3500 Θεωρία Λογοτεχνίας και Πολιτισμική Κριτική (ECTS 5)
 • ΛΣ7520 Αφηγήσεις ζωής: Απομνημόνευμα, μαρτυρία, ημερολόγιο, αυτοβιογραφία (ECTS 5)
 • ΚΟ5100 Αφήγηση-Ανάλυση Λόγου (5 φοιτητές/τριες) (ECTS 5)

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Τμήματος.

 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τομέας Ανθρωπολογίας

Τομέας Ιστορίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ451 Πολιτισμός, τέχνες και εκπαίδευση (ΠΕ-1) (ECTS 5)

ΥΠ431 Επιμέλεια: Ιστορία και Θεωρίες (ECTS 5)

ΕΡ444 Σχεδιασμός, δημιουργικά μέσα και εικαστικές πρακτικές (ECTS 6)

ΕΡ483 Βίντεο Τέχνη και μετα-παραγωγή (ECTS 6)

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Επιλέγετε 1 από τα Μαθήματα Ξένης Γλώσσας:

 • ΥΠ470-1 Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ470-2 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ470-3 Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ470-4 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) (ECTS 3)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

 

Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ανακοινωθούν στο εαρινό εξάμηνο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ552 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (ECTS 6)

ΥΠ532 Οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων και δράσεων (ECTS 6)

ΕΡ584 Σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών με πολιτιστικό περιεχόμενο (ECTS 6)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μάθημα «ΕΠ554 Δημιουργικότητα και Εκπαιδευτική Πράξη (ΠΕ2)» δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-24. Φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν αντίστοιχο μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας, πρέπει να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα με τον *.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΡ624 Αφηγήσεις και Επιτελέσεις ΙΙ (ECTS 6)

ΕΡ633 Επιμελητικές πρακτικές και Εικαστικές Τέχνες (ECTS 6)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 3 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ):

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΡ785 Κοινότητες και Πολιτισμός: Εργαστήριο Οπτικής Εθνογραφίας (ECTS 6)

ΕΡ748 Εικαστικές τέχνες: έρευνα και δημιουργία (ECTS 6)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 3 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μάθημα «ΕΠ554 Δημιουργικότητα και Εκπαιδευτική Πράξη (ΠΕ2)» δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-24. Φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν αντίστοιχο μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας, πρέπει να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα με τον *.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΡ853 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ECTS 12)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μπορείτε να επιλέξετε:

 

ΕΠ858 Πτυχιακή Εργασία (ECTS 18)

ή

Τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με την υποχρέωση συγγραφής επιστημονικής εργασίας σε κάθε μάθημα:

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2019-2023)

Το παρακάτω Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΠΔΜΒ οργανωμένο κατά εξάμηνα αφορά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισήλθαν στο ΤΠΔΜΒ κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 

 • 2019-20
 • 2020-21
 • 2021-22
 • 2022-23

Στις αγκύλες [ ] αναγράφεται ο κωδικός και ο τίτλος του μαθήματος σύμφωνα με το ΠΠΣ των παραπάνω ακαδημαϊκών ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχουν αλλάξει οι κωδικοί και κάποιες φορές οι τίτλοι των μαθημάτων. Επομένως, στις δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσέξουν ώστε να μην επιλέξουν μαθήματα που έχουν ήδη περάσει. Γι’ αυτό θα πρέπει να συμβουλεύονται το έγγραφο: Αλλαγή ΠΠΣ: Μεταβατικές διατάξεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ121 Ιστορία της Τέχνης (ECTS 5) [ΥΠ100 Ιστορία της Τέχνης]

ΥΠ111 Πολιτισμική θεωρία (ECTS 5) [ΥΠ110 Πολιτισμική θεωρία]

ΕΡ181 Οπτικοακουστικές Τέχνες και Ψηφιακή Φωτογραφική Εικόνα (ECTS 6) [ΕΡ100 Εισαγωγή στο Σχεδιασμό, Δημιουργικά Μέσα
και Οπτικοακουστικές πρακτικές]

ΕΡ141 Εισαγωγή στο σχεδιασμό, δημιουργικά μέσα και εικαστικές πρακτικές (ECTS 6) [ΕΡ150 Εισαγωγή στο Σχεδιασμό, Δημιουργικά Μέσα και Εικαστικές πρακτικές]

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επιλέγετε 1 από τα Μαθήματα Ξένης Γλώσσας:

 • ΥΠ170-1 Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ170-2 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ170-3 Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ170-4 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) (ECTS 3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

 

Τμήμα Γλωσσικών Και Διαπολιτισμικών Σπουδών

 • ΛΣ7528 Μετα-αποικιακές σπουδές στη νεοελληνική λογοτεχνία (ECTS 5)
 • ΛΣ5529 Ψηφιακές Λογοτεχνικές Σπουδές: από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση (ECTS 5)
 • ΚΟ3500 Θεωρία Λογοτεχνίας και Πολιτισμική Κριτική (ECTS 5)
 • ΛΣ7520 Αφηγήσεις ζωής: Απομνημόνευμα, μαρτυρία, ημερολόγιο, αυτοβιογραφία (ECTS 5)
 • ΚΟ5100 Αφήγηση-Ανάλυση Λόγου (5 φοιτητές/τριες) (ECTS 5)

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Τμήματος.

 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τομέας Ανθρωπολογίας

Τομέας Ιστορίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ212 Πολιτισμός, Οικονομία και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κριτικές προσεγγίσεις (ECTS 5) [ΥΠ200 Πολιτισμός, Οικονομία και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κριτικές προσεγγίσεις]

ΥΠ222 Θεωρία της Τέχνης (ECTS 5) [ΥΠ220 Θεωρία της Τέχνης]

ΕΡ444 Σχεδιασμός, δημιουργικά μέσα και εικαστικές πρακτικές (ECTS 6) [ΕΡ230 Σχεδιασμός, Δημιουργικά Μέσα και Εικαστικές πρακτικές]

ΕΡ483 Βίντεο Τέχνη και μετα-παραγωγή (ECTS 6) [ΕΡ250 Σχεδιασμός, Δημιουργικά Μέσα και Οπτικοακουστικές πρακτικές]

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Επιλέγετε 1 από τα Μαθήματα Ξένης Γλώσσας:

 • ΥΠ270-1 Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ270-2 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ270-3 Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ270-4 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) (ECTS 3)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

 

Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ανακοινωθούν στο εαρινό εξάμηνο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ391 Θεωρία και Αισθητική των Μέσων (ECTS 5) [ΥΠ350 Θεωρία των Μέσων]

ΥΠ313 Εθνογραφία, πολιτισμός και αναπαραστάσεις: Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία (ECTS 5) [ΥΠ300 Εθνογραφία, πολιτισμός και αναπαραστάσεις]

ΕΡ323 Αφηγήσεις και Επιτελέσεις Ι (ECTS 6) [ΕΡ320 Αφηγήσεις και Επιτελέσεις Ι]

ΕΡ343 Αφηγήσεις και Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός (ECTS 6) [ΕΡ330 Αφηγήσεις και Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός Ι]

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επιλέγετε 1 από τα Μαθήματα Ξένης Γλώσσας:

 • ΥΠ370-1 Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ370-2 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ370-3 Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ370-4 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) (ECTS 3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

 

Τμήμα Γλωσσικών Και Διαπολιτισμικών Σπουδών

 • ΛΣ7528 Μετα-αποικιακές σπουδές στη νεοελληνική λογοτεχνία (ECTS 5)
 • ΛΣ5529 Ψηφιακές Λογοτεχνικές Σπουδές: από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση (ECTS 5)
 • ΚΟ3500 Θεωρία Λογοτεχνίας και Πολιτισμική Κριτική (ECTS 5)
 • ΛΣ7520 Αφηγήσεις ζωής: Απομνημόνευμα, μαρτυρία, ημερολόγιο, αυτοβιογραφία (ECTS 5)
 • ΚΟ5100 Αφήγηση-Ανάλυση Λόγου (5 φοιτητές/τριες) (ECTS 5)

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Τμήματος.

 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τομέας Ανθρωπολογίας

Τομέας Ιστορίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ451 Πολιτισμός, τέχνες και εκπαίδευση (ΠΕ-1) (ECTS 5) [ΥΠ460 Πολιτισμός, τέχνες και εκπαίδευση (ΠΕ-1)]

ΥΠ431 Επιμέλεια: Ιστορία και Θεωρίες (ECTS 5) [ΥΠ440 Επιμέλεια: Ιστορία και Θεωρίες]

ΕΡ242 Αφηγήσεις και Βιομηχανικός Σχεδιασμός (ECTS 6) [ΕΡ430 Αφηγήσεις και Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός ΙΙ]

ΕΡ624 Αφηγήσεις και Επιτελέσεις ΙΙ (ECTS 6) [ΕΡ420 Αφηγήσεις και Επιτελέσεις ΙΙ]

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Επιλέγετε 1 από τα Μαθήματα Ξένης Γλώσσας:

 • ΥΠ470-1 Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ470-2 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ470-3 Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ECTS 3)
 • ΥΠ470-4 Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) (ECTS 3)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

 

Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ανακοινωθούν στο εαρινό εξάμηνο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΡ584 Σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών με πολιτιστικό περιεχόμενο (ECTS 6) [ΕΡ550 Επιμελητικές πρακτικές, διαδραστικά περιβάλλοντα, αρχεία, δίκτυα, εγκαταστάσεις Ι]

ΕΡ748 Εικαστικές τέχνες: έρευνα και δημιουργία (ECTS 6) [ΕΡ540 Επιμελητικές πρακτικές και Εικαστικές Τέχνες Ι]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 3 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μάθημα «ΕΠ554 Δημιουργικότητα και Εκπαιδευτική Πράξη (ΠΕ2)» δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-24. Φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν αντίστοιχο μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας, πρέπει να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα με τον *.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΡ633 Επιμελητικές πρακτικές και Εικαστικές Τέχνες (ECTS 6) [ΕΡ640 Επιμελητικές πρακτικές και Εικαστικές Τέχνες ΙΙ]

ΕΡ282 Έννοιες και πρακτικές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (ECTS 6) [ΕΡ650 Επιμελητικές πρακτικές, διαδραστικά περιβάλλοντα, αρχεία, δίκτυα, εγκαταστάσεις ΙΙ]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 3 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ):

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΡ785 Κοινότητες και Πολιτισμός: Εργαστήριο Οπτικής Εθνογραφίας (ECTS 6) [ΕΡ710 Κοινότητες και Πολιτισμός]

ΥΠ552 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (ECTS 6) [ΥΠ793 Ερευνητικός σχεδιασμός (ερευνητική εργασία)]

ΥΠ532 Οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων και δράσεων (ECTS 6) [ΕΡ730 Οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων και δράσεων]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέγετε 2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών:

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μάθημα «ΕΠ554 Δημιουργικότητα και Εκπαιδευτική Πράξη (ΠΕ2)» δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-24. Φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν αντίστοιχο μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας, πρέπει να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα με τον *.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΡ853 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ECTS 12) [ΕΡ805 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ]

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μπορείτε να επιλέξετε:

ΕΠ858 Πτυχιακή Εργασία (ECTS 18) [ΥΠ894 Πτυχιακή Εργασία]

ή

Τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με την υποχρέωση συγγραφής επιστημονικής εργασίας σε κάθε μάθημα:

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ