Συνέλευση Τμήματος:

Σωτήριος Μπαχτσετζής

Πρόεδρος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Ελπίδα Καραμπά

Αντιπρόεδρος

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Αναστασία Δούκα

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών.

Μαρία Πασχαλίδου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Ιουλία Πεντάζου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Κωνσταντίνος Καλαντζής

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Ελισάβετ Κιουρτσόγλου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Μάριος Χατζηπροκοπίου

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Απόστολος Κορδάς

Βαθμίδα: Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ