Το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών ενδιαφέρεται για την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών σε κάθε στάδιο της φοιτητικής τους ζωής. Φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να απευθυνθούν στις ακόλουθες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας

Ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη, τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών/τριών. 

 

Φοιτητική Μέριμνα

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

 

Συμβουλευτική

Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Προσφέρει πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες και μαθήματα γυμναστικής για φοιτητές και φοιτήτριες.

 

Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Καλλιτεχνικές Ομάδες (Θεατρική Ομάδα)

Η Θεατρική Ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Τρίτος Όροφος» δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να γνωρίσουν την τέχνη του θεάτρου, να δουλέψουν ομαδικά και να ανακαλύψουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες με όχημα το θεατρικό παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό. Η ομάδα έρχεται σε επαφή με την τέχνη του θεάτρου μέσα από ασκήσεις παιχνίδια και τεχνικές ενώ οι συμμετέχοντες/ουσες ενθαρρύνονται να εξασκήσουν το σώμα, τη φωνή, το λόγο ως εκφραστικά μέσα και εργαλεία σε αυτή την δημιουργική εμπειρία.

 

Καλλιτεχνικές Ομάδες

Πολιτιστικές Ομάδες

Φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να λάβουν μέρος στα Μουσικά Σύνολα και τη Χορωδία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, στο πανεπιστημιακό web radio με την ονομασία yUTH-Radio.

 

Πολιτιστικές Ομάδες

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Στην επιτροπή μπορούν να απευθυνθούν φοιτητές και φοιτήτριες για ζητήματα ισότητας φύλου και κοινωνικών διακρίσεων.

 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Υποστήριξη για Παρενόχληση - Εκφοβισμό

Φοιτητές και φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα εκφοβισμού, παρενόχλησης ή αρνητικής συμπεριφοράς, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση respect@uth.gr καταγράφοντας το θέμα και βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους ή μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα στη γραμμή 2421074024 καθημερινά από 9.00-15.00 (εργάσιμες ημέρες). Η σχετική υπηρεσία αντιμετωπίζει διακριτικά και με υπευθυνότητα τα φοιτητικά προβλήματα.

 

Παρενόχληση – Εκφοβισμός

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ