2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00

Ιταλικά ΙI

(Πεδίον Άρεως-Αίθουσα Ζ)

15:00-17:00

Αγγλικά ΙΙ

Αίθουσα 4 του Πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου (Γ. Καρτάλη 72 και Ροζού)

17:00-21:00

Εργαστήριο (Φουαγιέ Αρχιτεκτονικής)

ΤΡΙΤΗ

12:00-15:00

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ2.3)

15:00-19:00

Εργαστήριο (Γκλαβάνη, Δ2.3 και Α3)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00

Επιλογής (Παπαστράτου, Αίθουσα σ)

12:00-15:00

Γερμανικά IΙ

(Παπαστράτου, Αίθουσα Ε)

15:00-18:00

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ2.3)

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ1.1)

ΠΕΜΠΤΗ

12:00-15:00

υποχρεωτικό (Παπαστράτου, αίθουσα Σ)

15:00-18:00

(Παπαστράτου, Αίθουσα Γ)

18:00-21:00

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ2.3)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00

Γαλλικά ΙΙ

(Παπαστράτου, αίθουσα Ε)

4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:00-16:00

Εργαστήριο (Γκλαβάνη Δ2.3 και Δ1.1)

17:00-19:00

Αγγλικά ΙV

Αίθουσα 4 του Πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου (Γ. Καρτάλη 72 και Ροζού)

ΤΡΙΤΗ

12:00-16:00

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ2.3)

18:00-21:00

υποχρεωτικό (Παπαστράτου, αίθουσα Σ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00

Γαλλικά ΙV

(Παπαστράτου, αίθουσα α)

15:00-18:00

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ2.3)

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ1.1)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ1.1)

15:00-18:00

(Παπαστράτου, Αίθουσα Γ)

18:00-21:00

Επιλογής (Γκλαβάνη Δ2.3)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00

Ιταλικά ΙV

12:00-15:00

Εργαστήριο (Παπαστράτου, Σκουβαρά)

6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:00-18:00

Επιλογής (Παπαστράτου, αίθουσα δ)

18:00-21:00

επιλογής - ΤΟΕ ΜΟΚΕ (Αμφιθέατρο Γαλλικού ινστιτούτου)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00

επιλογής (γκλαβάνη δ2.3)

15:00-18:00

επιλογής (Παπαστράτου, αίθουσα Σ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

12:00-15:00

επιλογής (Παπαστράτου, αίθουσα Σ)

15:00-18:00

εργαστήριο (Παπαστράτου, αίθουσα Σ)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00

επιλογής (γκλαβάνη δ2.3)

12:00-15:00

(Γκλαβάνη Δ2.3)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ