Μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ONOMA MAΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Εργαστηρίου (υποχρεωτικά)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ONOMA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ONOMA ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠ170-1

Ξένη γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ)

3

1

ΥΠ170-2

Ξένη γλώσσα Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ)

3

1

ΥΠ170-3

Ξένη γλώσσα Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ)

3

1

ΥΠ170-4

Ξένη γλώσσα Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

3

1

ΥΠ270-1

Ξένη γλώσσα ΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

3

2

ΥΠ270-2

Ξένη γλώσσα ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ)

3

2

ΥΠ270-3

Ξένη γλώσσα ΙΙ (ΙΤΑΛΙΚΑ)

3

2

ΥΠ270-4

Ξένη γλώσσα ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

3

2

ΥΠ370-1

Ξένη γλώσσα ΙΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

3

3

ΥΠ370-2

Ξένη γλώσσα ΙΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ)

3

3

ΥΠ370-3

Ξένη γλώσσα ΙΙΙ (ΙΤΑΛΙΚΑ)

3

3

ΥΠ370-4

Ξένη γλώσσα ΙΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

3

3

ΥΠ470-1

Ξένη γλώσσα ΙV (ΑΓΓΛΙΚΑ)

3

4

ΥΠ470-2

Ξένη γλώσσα ΙV (ΓΑΛΛΙΚΑ)

3

4

ΥΠ470-3

Ξένη γλώσσα ΙV (ΙΤΑΛΙΚΑ)

3

4

ΥΠ470-4

Ξένη γλώσσα ΙV (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

3

4

Μαθήματα Επιλογής

• Από την ομάδα Α επιλέγεται από 1 μάθημα σε κάθε εξάμηνο, στα 4 πρώτα εξάμηνα – (σύνολο 20 ECTS)

• Από την ομάδα Β επιλέγονται 2 μαθήματα στο 5ο εξάμηνο, 3 μαθήματα στο 6ο εξάμηνο, 3 μαθήματα στο 7ο εξάμηνο και 3 μαθήματα ή εναλλακτικά Πτυχιακή Εργασία στο 8ο εξάμηνο (σύνολο 66 ECTS).

• Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχουν γίνει αποδεκτά από το ΤΠΔΜΒ.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ONOMA ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ