Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος πληροφορίες και βοήθεια για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους: για το περιεχόμενο των μαθημάτων και την αξιοποίηση των εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος, για την επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας ή άλλων εργασιών, για μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και για επαγγελματικές προοπτικές σχετικές με τα αντικείμενα που υπηρετεί το Τμήμα και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και δεξιότητες των φοιτητών/τριών. Επίσης, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως η Φοιτητική Μέριμνα, το Γραφείο Διασύνδεσης, ή το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών/τριών.

 

Για σχετικά ζητήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, Κωνσταντίνο Καλαντζή (kokalantzis@uth.gr)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ