Γραμματέας Τμήματος:

Αμαλία Κριτσάκη

Προσωπικό:

Σοφία Γρηγοριάδου, Ευαγγελία Παλάντζα

Διεύθυνση:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Κτίριο Δεληγεώργη, Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου

38221 Βόλος

Γραφείο γραμματείας:

Κτίριο Δεληγεώργη, 4ος όροφος

Ώρες υποδοχής κοινού:

11:00-13:00, Δευτέρα έως Παρασκευή

Email: g-cult@uth.gr

Tηλέφωνο: +30 24210 93043, 93044, 93045

fax: +30 24210 93043

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ