Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.

Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ πήρε το όνομα του από τον προκάτοχο του εξαιτίας της μεγάλης του αναγνωρισιμότητας.

 

To ΤΠΔΒΜ διατηρεί διημερείς εκπαιδευτικές συμφωνίες ERASMUS+ με τα ιδρύματα που μπορείτε να δείτε εδώ

 

Καθηγητές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό του τμήματος μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές, διδακτικό έργο και επιμόρφωση ανάλογα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης και μέσα από τις προσκλήσεις που γίνονται από το γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε χρόνο. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να δουν τους γενικούς όρους συμμετοχής στις προκυρήξεις  που δημοσιεύονται στη σελίδα
https://erasmus.uth.gr/gr/ στο μενού ΣΠΟΥΔΕΣ.

 

Παράλληλα, οι τελειόφοιτοι/ες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+.


Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να δουν τους γενικούς όρους συμμετοχής στις προκυρήξεις που δημοσιεύονται στη σελίδα
https://erasmus.uth.gr/gr/ στο μενού ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus του ΤΠΔΒΜ, Επικ. Καθηγήτρια Ελισάβετ Κιουρτσόγλου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ