Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, το ΤΠΔΜΒ δημιούργησε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, παρακινημένο από το έντονο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει πολλοί επιστήμονες από σχολές συναφείς για την εκπόνηση του διδακτορικού τους στο Τμήμα λόγω του μοναδικού του χαρακτήρα.

Για την εκκίνηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, το Τμήμα θέσπισε Κανονισμό Διδακτορικού και Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύννομο με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ. Από τον Κανονισμό προβλέπονται διατμηματικά και διαϊδρυματικά Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών με Ιδρύματα της αλλοδαπής.

 

Στο ΤΠΔΜΒ πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διδακτορικές έρευνες:

 

«Τεχνολογίες εμβύθισης για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς»

  • Υποψήφιος διδάκτορας: Ιπποκράτης Μανουδάκης, Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιουλία Πεντάζου

 

«Οι εκθέσεις σύγχρονης τέχνης ως πλατφόρμα του Queer βλέμματος: Υποκειμενικότητα και δια-γενεακές κληρονομιές συλλογικού τραύματος στην σύγχρονη τέχνη»

 

«THE DRAMATURGY OF CHARISMA*TICS – Artificial Intelligence Storytelling and Neurodiversity in Extended Realities»

 

«Νέες μορφές λαϊκής εικονογραφίας στην εποχή της ρευστής Νεωτερικότητας: μελέτη των περιπτώσεων Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας»

  • Υποψήφιος διδάκτορας: Αθανάσιος Κόκκινος. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Μαρία Πασχαλίδου

FILES

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (pdf)

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (βλ. αρχείο)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ