Ιουλία Πεντάζου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές επιστήμες και ψηφιακά μέσα

ΦΕΚ Γ’ 633/22-03-2021

E pentazou@uth.gr

Τηλ.: 242109-3048 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οπτικοποίηση πολιτισμικής και ιστορικής πληροφορίας, διαχείριση πολιτισμικών δεδομένων με ψηφιακά μέσα, βάσεις δεδομένων για πολιτισμική πληροφορία, διαμόρφωση διαδραστικών σεναρίων, ψηφιακά εκθέματα και αρχεία, σχεδιασμός ιστοσελίδων και ψηφιακών εφαρμογών

Η Ιουλία Πεντάζου είναι ιστορικός με ειδίκευση στο σχεδιασμό πολιτισμικών
ψηφιακών εφαρμογών και επιμελήτρια μουσειακών εκθέσεων.
Σπούδασε Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα στον ψηφιακό σχεδιασμό από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ιστορίας σε ψηφιακό περιβάλλον, την οπτικοποίηση του παρελθόντος και το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων και άλλων λογισμικών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Πιο πρόσφατα έργα της στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι τα: Ψηφιακό Αρχείο Ι. Καποδίστρια / http://kapodistrias.digitalarchive.gr/ , Ψηφιακό Αρχείο 1821/ http://1821.digitalarchive.gr/
Έργα της έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς (Möbius Awards in Culture, 2000 & 2005). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Ιστορία σε Έκθεση/πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού (Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ, 2019).

 

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ