Πολιτισμός και ψηφιακά μέσα

Κωδικός: ΕΠ 687

Εξάμηνο: 6, 8

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ιουλία Πεντάζου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει την παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών με πολιτισμικό περιεχόμενο για χρήση σε διάφορους χώρους όπως μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες. Διαπραγματεύεται πρακτικές παραγωγής ιδεών, σημασιών/νοημάτων με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και μέσα από συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης εφαρμογών για διαφορετική χρήση. Στόχος του μαθήματος είναι αφενός να προσφέρει μια χαρτογράφηση του πεδίου και αφετέρου να εισαγάγει φοιτητές και φοιτήτριες σε βασικές πρακτικές δημιουργίας των πολιτιστικών αυτών προϊόντων σε συνδυασμό με βασικές έννοιες της ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Στη διάρκεια του μαθήματος, φοιτητές και φοιτήτριες θα εκπονούν ασκήσεις σχετικές με το περιεχόμενο συγκεκριμένων ενοτήτων.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Μ. Κοκκώνης, Γρ. Πασχαλίδης, Φ. Μπαντιμαρούδης (επιμ.), Ψηφιακά μέσα. Ο πολιτισμός του ήχου και του θεάματος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2010. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 11878).
  • Δ. Παπαγεωργίου, Ν. Μπουμπάρης, Ελ. Μυριβήλη (επιμ.), Πολιτιστική αναπαράσταση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2006. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 11752).
  • Ιουλία Πεντάζου, Ιστορία σε έκθεση/πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού, Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019. 
  • Νίκη Νικονάνου (επιμ.), Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα, ΣΕΑΒ 2015, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/712
  • Τ. Δημητρούλια, Κ. Τικτοπούλου, Ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές, ΣΕΑΒ 2015, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5827

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.