Ψηφιακά εκθέματα και βάσεις δεδομένων για θεσμούς μνήμης (GLAM)

Κωδικός: ΕΠ 586

Εξάμηνο: 5, 7

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ιουλία Πεντάζου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί εμβάθυνση στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών με πολιτισμικό περιεχόμενο. Εξετάζει ψηφιακές εφαρμογές και ψηφιακά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν για διαφορετικές χρήσεις θεσμοί μνήμης: μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες. Αναλύει μέσα από μελέτες περίπτωσης τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ψηφιακή τεχνολογία για την παραγωγή ιδεών και σημασιών/νοημάτων και τη διάχυσή τους σε ευρύτερα κοινά. Επίσης, εκπαιδεύει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη λειτουργία των βάσεων δεδομένων ως εργαλείων για την οργάνωση, την αναζήτηση και την προβολή της πολιτισμικής πληροφορίας.


Στόχος του μαθήματος είναι αφενός να προσφέρει μια χαρτογράφηση των εργαλείων και των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι θεσμοί μνήμης. Αφετέρου να εκπαιδεύσει φοιτητές και φοιτήτριες στον εννοιολογικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό περιεχομένου των ψηφιακών αυτών εργαλείων και εφαρμογών.


Στη διάρκεια του μαθήματος, φοιτητές και φοιτήτριες θα κληθούν να σχεδιάσουν μια εφαρμογή κατάλληλη για χρήση σε μουσειακό χώρο.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Καταπότη Δέσποινα, Μπούνια Αλεξάνδρα (επιμ.), Αναδυόμενες τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2021. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο 102072775)

  • Αλ. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ. Οικονόμου (επιμ.), Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 2008. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12671)

  • Αναστασία Χουρμουζιάδη, 1+5 Μουσειακές εικόνες και εικονικότητες, Αθήνα 2017. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372900).

  • Βαν Μπούσχοτεν, Ρ., Βερβενιώτη, Τ., Λαμπροπούλου, Δ., Μούλιου, Μ. & Χαντζαρούλα, Π. (επιμ.), Η μνήμη αφηγείται την πόλη, Πλέθρον, Αθήνα 2016. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59373447)

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.