Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών. Στα πρώτα τρία έτη, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού και Εργαστηρίου καθώς και μαθήματα Επιλογής. Στο τέταρτο έτος εκπονούν Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση.


Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Κατηγορίες μαθημάτων

Α. Υποχρεωτικά

Μαθηματα Κορμου

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία 2 μαθήματα κορμού στα εξάμηνα 1-5. 

Μαθηματα Εργαστηριου

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία 2 μαθήματα Εργαστηρίου στα εξάμηνα 1-4, 1 μάθημα Εργαστηρίου στο εξάμηνο 5 και 2 μαθήματα Εργαστηρίου στα εξάμηνα 6 και 7. Μάθημα εργαστηρίου θεωρείται και η πρακτική άσκηση (8ο εξ.).

Μαθηματα ξενης γλωσσας

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία 1 μάθημα ξένης γλώσσας στα εξάμηνα 1-4. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.

Β. Επιλογής

Μαθηματα Επιλογης

Τα μαθήματα επιλογής επιτρέπουν την εμβάθυνση σε τομείς της επιλογής του φοιτητή και της φοιτήτριας. Διακρίνονται σε δύο ομάδες:  

• Από την ομάδα Α επιλέγεται από 1 μάθημα σε κάθε εξάμηνο, στα 4 πρώτα εξάμηνα – (σύνολο 20 ECTS).

• Από την ομάδα Β επιλέγονται:

  • 2 μαθήματα στο 5ο εξάμηνο,
  • 3 μαθήματα στο 6ο εξάμηνο,
  • 3 μαθήματα στο 7ο εξάμηνο και
  • 3 μαθήματα ή εναλλακτικά Πτυχιακή Εργασία στο 8ο εξάμηνο (σύνολο 66 ECTS).


• Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχουν γίνει αποδεκτά από το ΤΠΔΜΒ.

Γ. Συγγραφή επιστημονικών εργασιών

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στην επιστημονική έρευνα και τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Για το λόγο αυτό, στο 8 εξάμηνο των σπουδών τους έχουν δύο επιλογές:

  1. Να πάρουν τρία (3) μαθήματα επιλογής (από την ομάδα Β,  6-8 εξαμήνου) τα οποία προσφέρονται από το ΤΠΔΜΒ και συμπεριλαμβάνουν απαραιτήτως την εκπόνηση γραπτής εργασίας (paper) στο πλαίσιο της συμπερασματικής αξιολόγησης του κάθε μαθήματος, έτσι όπως αυτή περιγράφεται στο περίγραμμά του.
  2. Να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία με θέμα που εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών. Η ΠΕ πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών, ωστόσο η διαδικασία για την ανάληψή της ξεκινά κατά το 7ο εξάμηνο και γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ανάληψης και τη διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας.

 

Στη διάρκεια των σπουδών τους, φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται σε καλές πρακτικές συγγραφής εργασιών και μαθαίνουν να αποφεύγουν το παράπτωμα της λογοκλοπής. Για το ζήτημα της λογοκλοπής και για καλές πρακτικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών, δείτε εδώ

Δ. Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, χωρίς βαθμολογία και υλοποιείται κατά τη διάρκειά του ογδόου (8ου) εξαμήνου και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της πρακτικής άσκησης είναι να έχει συμπληρώσει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επιτυχώς 120 ECTS ( από τα 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου) εκ των οποίων τα 88 ESTC να προέρχονται από υποχρεωτικά μαθήματα & υποχρεωτικά εργαστήρια.

Ε. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που έχει εισαχθεί στο ΤΠΔΜΒ έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 μπορεί να λάβει πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με το ΦΕΚ 164/Τ. Α’/6.10.2023. Για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει να:

  • παρακολουθήσει με επιτυχία μαθήματα με τον κωδικό ΠΕ ώστε να συμπληρώσει 29 ECTS
  • πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ώστε να συμπληρώσει 12 ECTS.

 

Για τους/τις εισακτέους των επομένων ετών, αναμένονται νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ΣΤ. Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Στο ΤΠΔΜΒ προσφέρεται ένας ικανός αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων που παρέχουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες διερευμένες γνώσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες. Με την επιτυχή παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων, φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

 

Τα σχετικά μαθήματα μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Ζ. Αλλαγή ΠΠΣ: Μεταβατικές διατάξεις

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) αφορά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του ΤΠΔΜΒ (ακαδημαϊκά έτη 2019-20, 2020-21, 2021-22 και 2022-23) θα ακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο ίσχυε κατά το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής τους, ακολουθώντας την αντιστοίχιση μαθημάτων σύμφωνα με το έγγραφο: Αλλαγή ΠΠΣ: Μεταβατικές διατάξεις.

Μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν το ΠΠΣ οργανωμένο κατά εξάμηνα στην ενότητα Προπτυχιακές σπουδές / Πρόγραμμα εξαμήνων, ενότητα «ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2019-2023)».

FILES

Οδηγός Σπουδών (pdf)

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (pdf)

Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας (pdf)

Λογοκλοπή, παραπομπές και συγγραφή εργασιών (pdf)

Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων (pdf)

Αλλαγή ΠΠΣ: Μεταβατικές διατάξεις (pdf)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ