Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών. Στα πρώτα τρία έτη, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού και Εργαστηρίου καθώς και μαθήματα Επιλογής. Στο τέταρτο έτος εκπονούν Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση.


Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Κατηγορίες μαθημάτων

Α. Υποχρεωτικά

Μαθηματα Κορμου

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία 2 μαθήματα κορμού στα εξάμηνα 1-4. Επίσης, στα μαθήματα Κορμού συγκαταλέγονται: Η ερευνητική εργασία (7ο εξ.) και η πτυχιακή εργασία (8ο εξ.).

Μαθηματα Εργαστηριου

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία 2 μαθήματα Εργαστηρίου στα εξάμηνα 1-7. Μάθημα εργαστηρίου θεωρείται και η πρακτική άσκηση (8ο εξ.).

Μαθηματα ξενης γλωσσας

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία 1 μάθημα ξένης γλώσσας στα εξάμηνα 1-4. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.

Β. Επιλογής

Μαθηματα Επιλογης

Τα μαθήματα επιλογής επιτρέπουν την εμβάθυνση σε τομείς της επιλογής του φοιτητή και της φοιτήτριας. Επιλέγονται συνολικά 11 μαθήματα επιλογής στα εξάμηνα 1-7.

Γ. Πτυχιακή εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική και αποτελεί το επιστέγασμα των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών. Το θέμα της εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η έναρξή της μπορεί να γίνει από το έβδομο (7ο) εξάμηνο των σπουδών και εφόσον ο φοιτητής ή φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα συνολικού βάρους 150 ECTS

Δ. Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, χωρίς βαθμολογία και υλοποιείται κατά τη διάρκειά του ογδόου (8ου) εξαμήνου και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της πρακτικής άσκησης είναι να έχει συμπληρώσει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επιτυχώς 120 ECTS ( από τα 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου) εκ των οποίων τα 88 ESTC να προέρχονται από υποχρεωτικά μαθήματα & υποχρεωτικά εργαστήρια.

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει να:

  • παρακολουθήσει με επιτυχία μαθήματα με τον κωδικό ΠΕ ώστε να συμπληρώσει 29 ECTS
  • πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ώστε να συμπληρώσει 12 ECTS

FILES

Οδηγός Σπουδών (pdf)

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (pdf)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ