Σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών με πολιτιστικό περιεχόμενο

Κωδικός: ΕΡ 584

Εξάμηνο: 5

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ιουλία Πεντάζου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο εργαστήριο, φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό ιστοτόπων με πολιτιστικό περιεχόμενο. Ιστότοποι μουσείων, ιστότοποι που παρουσιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστότοποι που αναφέρονται σε ιστορικά ζητήματα ή σε έργα τέχνης. Καθημερινά χρησιμοποιούμε πολυάριθμους ιστότοπους με πολιτιστικό περιεχόμενο.

  • Με ποιον τρόπο είναι φτιαγμένοι οι ιστότοποι αυτοί;
  • Τι σημαίνει σχεδιασμός περιεχομένου;
  • Ποια βήματα ακολουθούμε για να σχεδιάσουμε έναν ιστότοπο;
  • Τι είναι το διαδραστικό σενάριο ή η ψηφιακή αφήγηση;
  • Πώς δημιουργούμε πολυτροπικά κείμενα;

Το εργαστήριο επιδιώκει να θέσει τα ερωτήματα αυτά και να εκπαιδεύσει φοιτητές και φοιτήτριες να παρατηρούν και να διαβάζουν κριτικά ιστοτόπους με πολιτιστικό περιεχόμενο. Κυρίως όμως εκπαιδεύει να δημιουργούν ιστότοπους και να σχεδιάζουν περιεχόμενο κατάλληλο για πολιτιστική χρήση μέσα από τον πειραματισμό και την έρευνα.

 

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Πεντάζου, Ιουλία (2019). Ιστορία σε Έκθεση/ Πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο 86183319).

  • Καταπότη Δέσποινα, Μπούνια Αλεξάνδρα (Επιμ.) (2021). Αναδυόμενες τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο 102072775).

  • Γ. Δεληγιάννης, Γιάννης. (2007). Διαδραστικά πολυμέσα και ψηφιακή τεχνολογία στις τέχνες. Αθήνα: FAGOTTO. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59359104)

  • Χουρμουζιάδη, Αναστασία (2017). 1+5 Μουσειακές εικόνες και εικονικότητες. Θεσσαλονίκη: UNIVERSITY STUDIO PRESS. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372900).

 

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.