Σωτήρης Μπαχτσετζής

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές

ΦΕΚ Γ’ 633/22.03.2021

Email: bachtset@uth.gr

Τηλ.: 242109-3046

Προσωπική ιστοσελίδα: https://sotiriosbahtsetzis.blogspot.com/

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τέχνη Εγκατάστασης, Επιμελητικές Πρακτικές, Τέχνη Κοινωνικής Εργασίας, Θεωρία Εικόνας, Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός, Θεωρία των Μέσων, Σπουδές Φύλου και Μετα-ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Ο Σωτήρης Μπαχτσετζής είναι αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «θεωρία σύγχρονης τέχνης και επιμελητικές πρακτικές» και summa cum laude διδάκτορας ιστορίας της τέχνης του TUBerlin με αντικείμενο διατριβής την ιστορική ανάλυση της τέχνης εγκαταστάσεων στον 20ό αιώνα. Ήταν υπότροφος Fulbright (2009) στο Columbia University της Νέας Υόρκης και υπότροφος DAAD (2001) στο Museum of Installation του Λονδίνου. Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις του συμπεριλαμβάνονται σε τόμους όπως Semiotics and Visual Communication III: Cultures of Branding (Cambridge Scholars Publishing, 2019) Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture (Leuven University Press, 2013), Kinematographische Räume in Film und Kunst (Fink Verlag, 2012) και Inaesthetics (Merve Verlag, 2012) καθώς σε διεθνή περιοδικά όπως το E-flux και το Afterimage. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του αληthεια, περιοδικού ψυχανάλυσης, φιλοσοφίας και τέχνης. Αναπτύσσει την έρευνά του ως ιστορικός της τέχνης διατομεακά με έμφαση στις οπτικές και διαμεσιακές σπουδές (visual and media studies), ενώ εργάζεται και ως ανεξάρτητος επιμελητής σύγχρονης τέχνης.

 

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ