Αφηγήσεις και μεταβιομηχανικός σχεδιασμός

Κωδικός: ΕΡ 343

Εξάμηνο: 3

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ελισάβετ Κιουρτσόγλου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Απόστολος Κορδάς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στη μεταβιομηχανική εποχή, ο σχεδιασμός δεν πηγάζει απαραίτητα από επαγγελματίες δημιουργούς (αρχιτέκτονες, designers) και δεν αφορά σε μια συγκεκριμένη αγορά (πχ. μόδα), ή μια συγκεκριμένη παραγωγή (βιομηχανικό σχέδιο ή προϊόν). Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί απαιτούν πλέον την δυνατότητα πειραματικών και διεπιστημονικών απαντήσεων από τα κάτω (bottom-up) σε πληθώρα ερωτημάτων (Spielmann & Bahtsetzis, 2013).


Με βάση αυτή την περιγραφή της μεταβιομηχανικής συνθήκης, το εργαστήριο εισάγει φοιτητές και τις φοιτήτριες στις αρχές σχεδιασμού αντικειμένων (εαρινό εξάμηνο) και χώρου (χειμερινό εξάμηνο). Πιο συγκεκριμένα, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επικεντρώνεται στην περιοχή των εκθεσιακών χώρων (ανοιχτών και κλειστών), καθώς αυτοί πλέον ορίζονται ως φορείς νοήματος. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε βασικές αρχές σχεδιασμού όπως η κλίμακα, η αναπαράσταση, η προσβασιμότητα και η σχέση κλειστού-ανοιχτού. Τα μαθήματα οργανώνονται μέσα από τις παρακάτω ενότητες:

1η ενότητα:

Κατασκευή Μακέτας (κλίμακα, αναπαράσταση υλικού και αύλου)

2η ενότητα:

Όψη (Αναπαράσταση/συμβολισμός/ Σχέση του έξω με το μέσα)

3η ενότητα:

Εξωτερικός χώρος (σχέση κτιστού/άκτιστου/περιβάλλοντος χώρου)


4η ενότητα:

Πρόσβαση (σχέσης κίνησης και στάσης)


5η ενότητα:

Το μουσείο του ενός αντικειμένου.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • SPIELMANN Max, BAHTSETZIS Sotirios, Post-industrial Design.Our standpoint. Institute HypeWerk. Basel : Verlag Hyperwerk, 2013.

  • INGOLD Tim, Η αντίληψη του Περιβάλλοντος. Δοκίμια για τη διαβίωση, την κατοίκηση και τις δεξιότητες, Αθήνα: Εκδ. Αλεξάνδρεια, 2016 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33154500]

  • Pallasmaa Juhanni, Τα μάτια του δέρματος. Η αρχιτεκτονική και οι αισθήσεις, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2022.

  • Τζώρτζη Κάλη, Ο Χώρος στο Μουσείο. Η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία, Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς, 2013 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33154025]

  • Χαμηλάκης Γιάννης, Η αρχαιολογία και οι Αισθήσεις. Βιωμα, μνήμη και συν-κινηση, Αθήνα: Εκδ. του Εικοστού Πρώτου, 2015 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656429]

  • Κερτεμελίδου, Παρασκευή, Η ταυτότητα του βιομηχανικού χρηστικού αντικειμένου, Κάλλιππος, Ανοιχτές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, 2023.
    https://repository.kallipos.gr/handle/11419/9603

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.