Αφηγήσεις και Επιτελέσεις ΙΙ

Κωδικός: ΕΡ 624

Εξάμηνο: 6

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μάριος Χατζηπροκοπίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το εργαστήριο εκκινεί από τη φιλοσοφία της γλώσσας και την έννοια του ομιλιακού ενεργήματος (speech act) και εκτείνεται σε σύγχρονες θεωρίες της επιτέλεσης και της επιτελεστικότητας, με διαθεματική έμφαση σε ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής, εθνότητας, έθνους, τάξης, συνόρου και δημοσίου χώρου, ενώ ταυτόχρονα ιχνηλατεί την ιστορία της επιτελεστικής τέχνης (performance art) από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Έμφαση δίνεται στις διατομές μεταξύ θεωρίας και πρακτικής και στις πολύτροπες συναντήσεις της περφόρμανς με την εθνογραφία: ζητήματα όπως η αναζήτηση του τελετουργικού στοιχείου στην επιτελεστική τέχνη, οι ταυτοτικές και πολιτισμικές περφόρμανς, οι σχέσεις της περφόρμανς με τον ακτιβισμό, οι υβριδικές περφόρμανς εκτοπισμένων υποκειμένων, η εμπλοκή τοπικών κοινοτήτων σε καλλιτεχνικές επιτελέσεις, ή η τοποειδική (site-specific) περφόρμανς αναλύονται διεξοδικά. Η θεωρητική και ιστορική παρουσίαση των εννοιών και των καλλιτεχνικών επιτελέσεων συναρθρώνεται με πρακτικές ασκήσεις περφόρμανς με άξονα την εκάστοτε θεματική. Εστιάζοντας στο είδος της παραστασιακής διάλεξης (lecture-performance), το εργαστήριο εστιάζει στη σύνδεση του λόγου με τη φωνή και το σώμα, αλλά και στην αλληλεπίδραση ζωντανής παρουσίασης και ηχητικής καταγραφής (φωνή, τραγούδι, μουσική, ηχοτοπίο κλπ.). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να συναρθρώσουν την ερευνητική διαδικασία και το θεωρητικό στοχασμό με τη σύνθεση και παρουσίαση ατομικών αφηγηματικών έργων και συλλογικών επιτελεστικών συμβάντων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Buter, J. (2009). Αναταραχή Φύλου. Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, επιμ. κειμ. Χριστίνα Σπυροπούλου, εις.επιστ. επιμ. Βενετία Καντσά, επίμετρο Αθηνά Αθανασίου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
  • Carlson, Μ. (2014), Performance: Μια κριτική εισαγωγή, μετάφραση-εισαγωγή-επιμέλεια Ελευθερία Ράπτου, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.
  • Fischer-Lichte, E. (2013), Θέατρο και μεταμόρφωση. Προς μια νέα αισθητική του επιτελεστικού, μτφρ. Νατάσα Σιουζουλή, Αθήνα: Πατάκη.
  • Schechner, R. (2001), Η Θεωρία της Επιτέλεσης, μτφρ. Νάνσυ Κουβαράκου, Αθήνα: Τελέθριον.
  • Αυγητίδου, Α. (2023). Εισαγωγή στην πράξη της Περφόρμανς στις εικαστικές τέχνες [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
  • Γερογιάννη, Ε. (2019), Η περφόρμανς στην Ελλάδα 1968 -1986, Αθήνα: futura
  • Ρηγοπούλου, Π. (2003), Το Σώμα. Ικεσία και Απειλή. Αθήνα: Πλέθρον.

 

Αναλυτικά για το μάθημα βλέπε εδώ.