Οπτικοακουστικές Τέχνες και Ψηφιακή Φωτογραφική Εικόνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΕΡ 181

Εξάμηνο: 1

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρία Πασχαλίδου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Απόστολος Κορδάς

Υποβοήθηση εργαστηρίου: Ορέστης Πάγκαλος

Το εργαστήριο αποτελεί εισαγωγή στις Οπτικοακουστικές Τέχνες, τα μέσα και τις πρακτικές τους. Έμφαση δίνεται στη φιλοσοφία των οπτικοακουστικών μέσων και στους τρόπους που διαπλέκονται με, και αναδιαμορφώνουν έννοιες όπως, ο χρόνος, η κίνηση, η ταχύτητα, η αποτύπωση και η επινόηση. Εξετάζεται η έννοια της σκηνοθεσίας και αναπτύσσονται τα διαφορετικά είδη και οι πρακτικές της. Το εργαστήριο στοχεύει στην εξοικείωση με βασικές τεχνικές και εννοιολογήσεις που αφορούν στη λήψη της στατικής εικόνας, περνώντας από την αναλογική στη ψηφιακή της εκδοχή. Μέσα από κατάλληλες εργασίες οι φοιτήτριες/φοιτητές πειραματίζονται με τεχνικά εργαλεία και μηχανισμούς πρόσληψης εικόνας και αποκτούν άποψη της ιστορικής/τεχνολογικής εξέλιξης των μέσων, εξασφαλίζοντας προϋποθέσεις για τη δημιουργία και παραγωγή ποιοτικών οπτικοακουστικών αποτελεσμάτων. Επίσης, καλούνται να δημιουργήσουν έργα χρησιμοποιώντας το μέσο της φωτογραφίας με βασικό άξονα το σχεδιασμό και τη σκηνοθεσία.


Λέξεις- κλειδιά:
Λήψη και Σύνθεση φωτογραφικής εικόνας – Χρόνος – Κίνηση – Ταχύτητα – Επινόηση – Σκηνοθεσία – Ψηφιακή επεξεργασία στατικής εικόνας

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

 1. Συγγράμματα στον Εύδοξο
  • Cadava, E. (2014). Λέξεις φωτός. Αθήνα: Νήσος. Κωδικός: [50662556].
  • Jomaron, J. (2009). Ιστορία σύγχρονης σκηνοθεσίας. Αθήνα: University Studio Press. Κωδικός: [17339].
  • Paul, C., Apter, M.J., Ascott, R. et al (2022) Ψηφιακές Τεχνολογίες και Τέχνες. Αθήνα: Ροπή. Κωδικός: [ 112695883].

 2. Άλλα προτεινόμενα συγγράμματα
  • Alphen, E. (2014) Staging the Archive: Art and Photography in the Age of New Media. 1st edition. London: Reaktion Books.
  • Box, H. (2020) Set Lighting Technician’s Handbook: Film Lighting Equipment, Practice, and Electrical. 5th edition. London: Routledge.
  • Maître, H. (2017) From Photon to Pixel: The Digital Camera Handbook. 2nd edition. London: Wiley-ISTE.
  • Rosenblum, N. & Stoll, D. (2019) A world history of photography. 5th edition. New York: Abbeville Press.

 3. Συναφή επιστημονικά περιοδικά
  • European Photography
  • The Media History Digital Library
  • The Journal of Cinema and Media Studies


Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.