Επιτέλεση και Λογοτεχνία

Κωδικός: ΕΠ 226

Εξάμηνο: 2, 4

Μονάδες ECTS: 5

Διδάσκων: Μάριος Χατζηπροκοπίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα διερευνά τη λογοτεχνία ως επιτελεστικό συμβάν –από ιστορική, θεωρητική και πρακτική σκοπιά. Εξετάζονται οι επιτελεστικές διαστάσεις των προφορικών αφηγήσεων (από τα παραδοσιακά τραγούδια και τα παραμύθια μέχρι τη σύγχρονη επιτελεστική ποίηση), ενώ αναλύονται οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γραφής και παραστατικών τεχνών. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές και φοιτήτριες εξοικειώνονται με προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων από τη σκοπιά σύγχρονων θεωριών επιτέλεσης και επιτελεστικότητας, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα σωματικότητας και κοινωνικών ταυτοτήτων. Τέλος, η κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών και θεωρητικών κειμένων συνυφαίνεται με τον πειραματισμό στη συγγραφή, συρραφή και εκφώνηση κειμένων, δίνοντας έμφαση στην πολυφωνική διάσταση της ομιλίας και αντιμετωπίζοντας τη γραφή ως παλίμψηστο. Κομβική στο μάθημα είναι η έννοια της μεταμόρφωσης: τόσο ως λογοτεχνική θεματική όσο και ως ποιητική μεθοδολογία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Παπαγγελής, Θ (2009). Σώματα που Άλλαξαν τη Θωριά τους. Διαδρομές στις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Αθήνα: Γκούτεμπεργκ.
  • Hardie, P (επιμ.) (2010), ΟΒΙΔΙΟΣ: The Cambridge Companion.Αθήνα: Παπαδήμας.
  • Χρυσόπουλος, Χ. (2016),Ο Δανεισμένος Λόγος. Δοκίμιο για την Επιτελεστικότητα της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ.
  • Αγραφιώτης, Δ. (2022),Επιτέλεση, Αθήνα: Νήσος.
  • Μιχαήλ ΜπαχτίνΠροβλήματα Λογοτεχνίας και Αισθητικής , μετάφραση: Γιώργος Σπανός, Πλέθρον: Αθήνα, 1980
  • Cavallo, Chartier (επιμ.). Ιστορία της Ανάγνωσης στον Δυτικό Κόσμο, Μεταίχμιο: Αθήνα, 2006

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.