Αφηγηματικές τεχνικές

Κωδικός: ΕΠ 125

Εξάμηνο: 1,3

Μονάδες ECTS: 5

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες σε κεντρικές έννοιες της αφηγηματική θεωρίας (π.χ. διάκριση συγγραφέα-αφηγητή, οπτική γωνία και εστίαση, αφηγηματικές χρονικότητες κ.α.) και στην ιστορική εξέλιξη των αφηγηματικών θεωριών και πρακτικών, ενεργοποιώντας παράλληλα τα κριτικά εργαλεία ανάγνωσης –και ενδεχόμενης χρήσης– της πρόσφατης «αφηγηματικής στροφής». Το μάθημα εξοικειώνει τους/τις εκπαιδευόμενους,-ες με ένα ευρύ φάσμα αφηγηματικών τεχνικών, αντλώντας από τη λογοτεχνία αλλά και από το θέατρο, ενώ διερευνά τις οπτικοακουστικές διαστάσεις της αφήγησης όπως αναδύονται στην σκηνική και κινηματογραφική δραματουργία.

 

Η θεωρητική εξέταση των παραπάνω συνυφαίνεται με ειδικά παραδείγματα/ περιπτώσεις μελέτης τα οποία οι φοιτητές/,-τριες καλούνται να αναλύσουν υπό το πρίσμα της αφηγηματολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αφηγηματικές διαδρομές και μεταμορφώσεις της ίδιας ιστορίας σε διαφορετικά μέσα, με έμφαση στο πέρασμα από τη θεατρική στην κινηματογραφική γραφή. 

 

Τέλος, το μάθημα εισάγει και εξασκεί τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες στην ίδια την πρακτική της αφήγησης: κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις γραφής, με άξονα την εκάστοτε θεματική.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Παπαγγελής, Θ (2009). Σώματα που Άλλαξαν τη Θωριά τους. Διαδρομές στις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Αθήνα: Γκούτεμπεργκ. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32044)
  • Hardie, P (επιμ.) (2010), ΟΒΙΔΙΟΣ: The Cambridge Companion. Αθήνα: Παπαδήμας. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053739)
  • Καψωμένος Ε. Γ. (2003). Θεωρία και μέθοδοι ανάλυσης της αφηγηματικής πεζογραφίας, Αθήνα: Πατάκης. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2139)
  • Mπαχτίν, Μ. (2014), Δοκίμια Ποιητικής, μτφρ. Γιώργος Πινακούλας, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963243)
  • Newton, K. M. (επιμέλεια) (2013), Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα, μτφρ. Α. Κατσικερός και Κ. Σπαθαράκης, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22771512)

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.