Μουσειολογία και εκθεσιακές πρακτικές

Κωδικός: ΕΠ 234

Εξάμηνο: 2,4

Μονάδες ECTS: 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Όλα τα μουσεία έχουν την ευθύνη για τη διατήρηση και την ερμηνεία της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς προς όφελος του κοινού και της κοινωνίας. Ωστόσο, τα μουσεία είναι περισσότερα από τις συλλογές που στεγάζουν και τα εκθέματα και τα προγράμματα που παρουσιάζουν. Κάθε μουσείο είναι ένα σύνθετο δίκτυο ατόμων, κοινός στόχος του οποίου είναι η δημιουργία γνώσης και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με άλλους. Το μάθημα εισάγει φοιτητές/τριές σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων στη μελέτη των μουσείων. Εξετάζει τις στρατηγικές και τις πρακτικές με τις οποίες τα μουσεία ερμηνεύουν, οργανώνουν και προβάλλουν εκθέματα σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια. Αναλύει τις νοηματοδοτήσεις που παράγονται μέσω της αρχιτεκτονικής, της διαρρύθμισης του χώρου και των εκθεσιακών πρακτικών και διερευνά βασικά ζητήματα σε σχέση με την επιστήμη της μουσειολογίας, τη διαχείρηση της πολιτιστικής κληρονομίας, τις αναδυόμενες μορφές ψηφιακής επιμέλειας και μουσειολογίας, καθώς επίσης και θεματικές που αφορούν στην εθνική ταυτότητα, το φύλο, την αποικιοκρατία και την αποαποικιοποίηση.

 

Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη φωτογραφία και το φιλμ, το μάθημα μελετά το τί μπορεί να συνιστά αναλυτικά η έννοια του οπτικού αλλά και τί δυνατότητες και περιορισμούς έχει η χρήση οπτικών μέσων στην περιγραφή των εμπειριών «Άλλων» κοινωνιών, στην κριτική της ασυμμετρίας αλλά και στην παραγωγή πολιτικών υποκειμένων. Το μάθημα κάνει επισκόπηση πληθώρας θεωρητικών προτάσεων (σημειωτική, φαινομενολογία, «ιθαγενή μέσα», τοπική κοσμολογία) αλλά και αισθητικών μορφών (ντοκιμαντέρ, εμπορική φωτογραφία, μεταποικιακή τέχνη) και αναλύει κριτικές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα γύρω από αυτές.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Sharon (επ.), Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Ένας Πλήρης Οδηγός, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2012. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22814510)
  • Τζώρτζη, Καλή, Ο χώρος στο μουσείο. Η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2013.  (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 33154025)
  • Hooper-Greenhill, Eilean, Το Μουσείο και οι Πρόδρομοι του, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2006. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 30607)
  • Κανιάρη Ασημίνα, Το μουσείο ως χώρος της Ιστορίας της Τέχνης: Εκθέσεις, Συλλογές και η Τέχνη από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2017. 
  • Κανιάρη, Ασημίνα, Το φαινόμενο του μουσείου και το γεγονός της τέχνης, Γρηγόρη, Αθήνα, 2015. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 41959466)
  • Τζώνος, Πάνος, Μουσείο και μουσειακή έκθεση. Θεωρία και πρακτική, Εντευκτήριο, Θεσσαλονίκη, 2014.
  • Νικονάνου, Νίκη (επιμ.), Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα, ΣΕΑΒ, Αθήνα, 2015. Δείτε εδώ.

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.