Βίντεο Τέχνη και Μετα-παραγωγή

Κωδικός: ΕΡ 483

Εξάμηνο: 4

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρία Πασχαλίδου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Απόστολος Κορδάς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το εργαστηριακό αυτό μάθημα εξετάζει την πραγματικότητα ως κατασκευή μέσα από τη βίντεο τέχνη και τις πρακτικές της. Ειδικότερα μελετά τις ψηφιακότητες που τη συνθέτουν και επιπρόσθετα σύγχρονες μετα-κινηματογραφικές μορφές. Οι φοιτήτριες/φοιτητές εξοικειώνονται με το βίντεο ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας και έρευνας καθώς και με βασικές έννοιες επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο και ήχου, όπως η μη-γραμμική αφήγηση, οι μεταβολές του χρόνου, ο μετασχηματισμός και οι ψηφιακές παρεμβάσεις. Με μια σειρά πρακτικών εργασιών αποκτούν τεχνικές δεξιότητες που βοηθούν στην κατανόηση της μετα-παραγωγής, ως κρίσιμη διαδικασία σύλληψης, ανάπτυξης και οπτικοποίησης εννοιών και καλλιτεχνικών δηλώσεων. Στόχος είναι ο πειραματισμός με ψηφιακές επεμβάσεις μέσω βασικών εργαλείων επεξεργασίας εικόνας και μοντάζ.

 

Λέξεις-κλειδιά:

Σχεδιασμός και Λήψη κινούμενης εικόνας – Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο/Μοντάζ – Μη-γραμμική αφήγηση – Μετασχηματισμός – Βιντεο-επιτέλεση – Βιντεοτέχνη και ψηφιακός ήχος – Βιντεοδοκίμια και βιντεοποίηση.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

 • Συγγράμματα στον Εύδοξο
  • Βογιατζής, Η., Χατζημπεκιάρη, Φ., Braidotti R., et al [συλλογικό]. (2020) Εισαγωγή στις ψηφιακές σπουδές. Αθήνα: Ροπή. Κωδικός: [94691814].
  • Γεωργάκη, Α. (2020) Ο ήχος ως υλικό στη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Αθήνα: Fagotto Books. Κωδικός: [94645402].
  • Κάρλος, Χ. (2010) Βίντεο Μοντάζ. Τεχνολογία, Τέχνη και Τεχνική. Αθήνα: Έναστρον. Κωδικός [7756].
  • Σαντοριναίος, Μ. (2015) Από τις σύνθετες Τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς – δυνητικούς χώρους. Ένα εγχειρίδιο για τον καλλιτέχνη που ασχολείται με την ψηφιακή Τέχνη. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κωδικός: [59303612].
  • Schechner, R. (2010) Η θεωρία της επιτέλεσης. Αθήνα: Τελέθριο. Κωδικός: [41957383].

 • Άλλα προτεινόμενα συγγράμματα
  • Betancourt M. (2017) Semiotics and Title Sequences. New York: Routledge.
  • King, H. (2015) Virtual Memory: Time-Based Art and the Dream of Digitality. 1st edition. Durham, North Carolina: Duke University Press Books.
  • Strutt, D. (2019) The Digital Image and Reality: Affect, Metaphysics and Post-Cinema. 1st edition. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Συναφή επιστημονικά περιοδικά
  • Digital Creativity
  • Leonardo

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.