Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Κωδικός: ΕΠ 619

Εξάμηνο: 6

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Καλαντζής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο τουρισμός αποτελεί οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και συνάμα πεδίο στο οποίο βιώνονται και τυγχάνουν διαχείρισης θεμελιώδεις ιδέες περί οικειότητας και ετερότητας, εαυτού και Άλλου, έθνους, φύλου, απόλαυσης, κατανάλωσης και κουλτούρας. Στο μάθημα αυτό μελετάται ο τουρισμός σαν ιστορικό και πολιτισμικό φαινόμενο και γίνεται επισκόπηση θεωρητικών εργαλείων που προσφέρουν κατανόηση των τουριστικών δομών καθώς και των φαντασιώσεων που έχουν να κάνουν με την αναζήτηση Άλλων τόπων και των υλικοτήτων που αυτές παράγουν. Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην ανθρωπολογική ματιά και μέθοδο το μάθημα προσφέρει εργαλεία για την κατανόηση των υποκειμένων και εμπειριών που αναδύονται στο σύνθετο τουριστικό τοπίο. Το μάθημα διέπει πλήθος πεδίων: από τη φιλοξενία σαν μηχανισμό διαχείρισης, στο «καμάκι» και το προσκύνημα σε «σκοτεινούς» τόπους πολέμου και δυστυχίας, από την αναζήτηση της «αυθεντικής» παράδοσης στην απόρριψη της τουριστικής ιδιότητας, από συγκρούσεις στο εργασιακό και πολιτισμικό πεδίο έως τις παράδοξες φιλίες μεταξύ «ντόπιων» και «τουριστών».

 

Λέξεις κλειδιά:

Κοινωνικό-πολιτισμική ανθρωπολογία, τουρισμός, ετερότητα, κέντρο-περιφέρεια, σεξουαλικότητα, κοινωνική γεωγραφία, εξωτισμός, Οριενταλισμός, βλέμμα, πολιτιστική κληρονομιά, χωρικές συγκρούσεις.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

Alneng, V. (2002). The Modern Does not Cater for Natives: Travel Ethnography and the Conventions of Form. Tourist Studies 2(2): 119–142.

 

Bruner, Edward. 2004. Culture on Tour: Ethnographies of Travel. Chicago: University of Chicago Press.

 

Candea, M, and G. da Col. (2012). The Return to hospitality.  Journal of the Royal Anthropological Institute 18 (1): 1–19.

 

Kalantzis. Konstantinos. 2020. “Modernity as Cure and Poison: Visual Culture and Ambiguous Stillness in Therasia, Greece”, Zeitschrift für Ethnologie, Ειδικό τεύχος:  Rethinking the Mediterranean, επιμ.: Simon Holdermann, Christoph Lange, Michaela Schäuble and Martin Zillinger.

 

MacCannell, Dean. 1999. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Berkeley: University of California Press.

 

Robinson, Mike και David Picard. 2009. The Framed World: Tourism, Tourists and Photography. Surrey: Ashgate.

 

Stasch, Rupert, 2017. “Tourism.” The Cambridge Encyclopedia of Anthropology.

 

Συγγράμματα στον Εύδοξο

 

Αίσωπος, Γιάννης. 2015. (επιμ.). Τοπία Τουρισμού: Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα. Κατάλογος 14ης Έκθεσης Αρχιτεκτονικής la Biennale di Venezia, 2014 (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 50660872).

 

Buck-Morss-Susan. 2019. [1987]. Σημειολογικά Όρια και Πολιτικές του Νοήματος: Η Νεωτερικότητα σε Περιοδεία, Ένα Χωριό της Κρήτης σε Μετάβαση. Μτφρ. Β. Πούλιος. Θεσσαλονίκη: Ψηφίδες.

 

Μπονάρου, Χριστίνα. 2012. Οπτικός Πολιτισμός και Τουρισμός: Αναπαραστάσεις της Ελλάδας σε Τουριστικές Καρτ-Ποστάλ, Αθήνα: Παπαζήσης

 

Νάζου,Δέσποινα και Μιχάλης Νικολακάκης και Μανόλης Τζανάκης (επιμ.). 2022. Ταξίδια χωρίς προορισμό, Αθήνα: Νήσος.

 

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ