Δημιουργικότητα και εκπαιδευτική πράξη (ΠΕ-2)

Κωδικός: ΕΠ 554

Εξάμηνο: 5,7

Μονάδες ECTS: 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα συζητά την έννοια της δημιουργικότητας και τις διαφορετικές εννοιολογήσεις της στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων στον χώρο της παιδαγωγικής των τεχνών. Εξετάζει εκπαιδευτικές δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της δημιουργικότητας μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, όπως υλικές και αισθητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παραστατικών τεχνών κ.ά..

Προσεγγίζει κριτικά την έννοια και τις χρήσεις της δημιουργικότητας σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης εκπαίδευσης, και συνδέει τις θεωρητικές προσεγγίσεις με παραδείγματα από την πράξη υποστηρίζοντας τους φοιτητές/τριες στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  • Αυδή Α. & Χατζηγεωργίου (2018). Όταν ο δάσκαλος μπαίνει σε ρόλο. 50 προτάσεις για θεατρικά εργαστήρια με Δάσκαλο σε Ρόλο. Αθήνα. Μεταίχμιο. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 77107817).
  • Βάος, Α. (2008). Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών. Το καλλιτεχνικό εγχείρημα ως παιδαγωγική πράξη. Αθήνα. Τόπος. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 6986).
  • Θεοδότου Ε. (2015). Η δημιουργικότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών. Αθήνα. Κριτική. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 50659728).
  • Νικονάνου, Ν. (επιμ.). (2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/712
  • Ξανθάκου Γ. (2011). Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο Σχολείο και την Κοινωνία. Αθήνα. Διάδραση. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 86054321).
  • Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μαίρη (2015). Εκπαίδευση, Τέχνη και Δημιουργικότητα σε Σύγχρονα Μουσειακά Περιβάλλοντα. Αθήνα. Διάδραση.  (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 86054828).

 

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.