Επικοινωνία και Σπουδές των Μέσων

Κωδικός: ΕΠ 694

Εξάμηνο: 6, 8

Μονάδες ECTS: 6

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και την ιστορική εξέλιξή τους και είναι οργανωμένο σε θεματικές ενότητες. Δίνεται έμφαση σε οπτικοακουστικές πρακτικές που αφορούν σε ένα ευρύτερο φάσμα μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως η τηλεοπτική και ραδιοφωνική αφήγηση, οι διαδραστικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά μέσα σύγχρονης δημοσιογραφίας. Πραγματοποιείται μια ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση μεμονωμένων μελετών περίπτωσης, προκειμένου να αναδειχθεί πιο διεξοδικά ο ρόλος που διαδραματίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα και στη παραγωγή λόγου για τη βιωμένη πραγματικότητα. Διερευνώνται τρόποι, κώδικες της μαζικής επικοινωνίας συνδέοντάς την με την κοινωνία και την προπαγάνδα. Γίνεται εισαγωγή σε βασικές θεωρίες για την ανάλυση των μέσων μαζικής επικοινωνίας (φιλοσοφία, σημειολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία). Επίσης δίνεται έμφαση στις διαμεσικές και πολυμεσικές αφηγήσεις των νέων τεχνολογιών που διαμορφώνουν τη μαζική επικοινωνία τόσο στο φυσικό χώρο όσο και στον εικονικό του διαδικτύου.

 

Ενότητες:

 

 • Έννοιες: Επικοινωνία – Πληροφορία
 • Είδη και Ιστορική αναδρομή των μέσων μαζικής επικοινωνίας
 • Φιλοσοφία και κοινωνικές θεωρίες των μέσων
 • Προπαγάνδα [ιστορικο-κοινωνική εξέλιξη]
 • Πρακτικές ραδιοφώνου [ραδιοφωνική αφήγηση, ψηφιακό ραδιόφωνο]
 • Ειδησεογραφία, τεχνητή νοημοσύνη και ψευδείς ειδήσεις
 • Διαδικτυακό πεδίο [κοινωνικά μέσα δικτύωσης]
 • Ψηφιακή διαμεσολάβηση [μηχανές αναζήτησης]
 • Τηλεοπτικές αφηγήσεις [TV series]
 • Πολυμεσικές αφηγήσεις και εκπομπές με καλλιτεχνικά προγράμματα
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • ΜακΚουέιλ, Ν. (2003) Η θεωρία της Μαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, μτφρ. Κάτια Μεταξά, Αθήνα: Καστανιώτης. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 102077095).
 • Μπρώνη, Γ. & Βελέντζας, Γ. (2021) Επικοινωνία και Προπαγάνδα. 1η έκδοση. Αθήνα: Επιστημονικό – Ερευνητικό Κέντρο Εκπαιδευτικών / ερευνητικών υπηρεσιών και μελετών ΑΜΚΕ.
 • Σελλά, Ό. (2020) Ένα πολιτιστικό μετα-ρεπορτάζ 1995-2016. 1η έκδοση. Αθήνα: Στερέωμα.
 • Curran, J. & Gurevitch, M. (2001) ΜΜΕ και Κοινωνία, Αθήνα. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 21779).
 • Denis, M. & Mark, D. (2021) ΜΜΕ και Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας. 7η έκδοση. Αθήνα: Παπασωτηρίου.
 • Thompson, J. B. (1999) Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, μτφρ. Γιώτα Καραμπίνη – Νένα Σώκου, Αθήνα: Παπαζήση.

 

Αναλυτικά για το μάθημα βλέπε εδώ