Ελπίδα Καραμπά

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτισμική Διαμεσολάβηση και Εκπαίδευση στις Τέχνες

ΦΕΚ Γ’ 2828/11.11.2022

Email: ekarampa@uth.gr 

Τηλ.: 242109-3113

Προσωπική ιστοσελίδα: https://temporaryacademy.org

https://www.centrefeministmedia.arch.uth.gr/

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Θεωρία της τέχνης, Τέχνη και εκπαίδευση, Τέχνη και πολιτική, Δημόσια Τέχνη, Επιμέλεια και πολιτιστική διαμεσολάβηση, Αρχεία, δίκτυα, τέχνη και γνωσιακά συστήματα, Ερευνητικές και νεομεσικές καλλιτεχνικές πρακτικές, Θεσμική κριτική-οικονομία-δημιουργικές βιομηχανίες.

Η Ελπίδα Καραμπά είναι θεωρητικός τέχνης και επιμελήτρια. Τo έργο και οι δημοσιεύσεις της εστιάζουν στην ιστορία και θεωρία της τέχνης, τη φεμινιστική θεωρία, σε επιτελεστικές, ακτιβιστικές, νεομεσικές και ερευνητικές καλλιτεχνικές πρακτικές και σε θεωρίες που αφορούν τις θεσμικές πρακτικές και το λόγο (discourse) γύρω από αυτές/πολιτιστικές βιομηχανίες-δημιουργικές βιομηχανίες. Εργάζεται στο σταυροδρόμι της δημόσιας τέχνης, της κριτικής θεωρίας, της τέχνης με γνωσιακά συστήματα και των αναδυόμενων πολιτικών εκδηλώσεων στη δημόσια σφαίρα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, διοργανώνει εκθέσεις σύγχρονης τέχνης και ανεξάρτητα καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο (www.centrefeministmedia.arch.uth) το οποίο είναι αφιερωμένο στη σχέση τέχνης, φεµινισµού και τεχνολογίας, στην παραγωγή λόγου αλλά και στην καλλιτεχνική παραγωγή εστιάζοντας στην παροχή μιας διευρυμένης παιδαγωγικής πάνω σε αυτά τα ζητήματα, και ιδρύτρια της Προσωρινής Ακαδημίας Τεχνών (www.temporaryacademy.org). ένα υβρίδιο καλλιτεχνικής, επιμελητικής και θεωρητικής πρακτικής που επικεντρώνεται σε ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης και θεσμικής κριτικής με στόχο τη διερεύνηση των ορίων, των διαπερατοτήτων και των αντιφάσεων που υποκρύπτουν οι δημόσιοι λόγοι και χώροι σε σχέση με ζητήματα τέχνης, δημόσιων έργων και εκπαίδευσης.

 

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ