Εισαγωγή στο σχεδιασμό, δημιουργικά μέσα και εικαστικές πρακτικές

Κωδικός: ΕΡ 141

Εξάμηνο: 1

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Αναστασία Δούκα

Υποβοήθηση εργαστηρίου: Κώστας Τζημούλης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

To εργαστήριο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εισαγωγικής εργαλειοθήκης δεξιοτήτων για τη
δημιουργία, σύνθεση και κυριότητα της εικόνας και της δημιουργικής πράξης. Ποικίλες τε-χνικές σχεδιασμού, τρόποι αναπαράστασης και διαμεσολάβησης εξετάζουν κριτικά τις τυ-ποποιημένες διαδικασίες πρόσληψης και κατανόησης της εικόνας από την σκοπιά του δη-μιουργού. Το εργαστήριο συγκροτείται από μια σειρά διαλέξεων και εργασιών κλιμακούμε-νης συνθετότητας που εστιάζουν σε ποικίλα εικαστικά μέσα, μέσω ασκήσεων: παρατήρη-σης, καταγραφής, αποτύπωσης, ανάλυσης και σύνθεσης με στόχο την κατασκευή πρωτό-τυπου έργου. Παράλληλα παρουσιάζονται και εξετάζονται διακεκριμένες εργογραφίες ως οδηγοί σε θέματα ανάγνωσης και δήλωσης ταυτότητας, πολιτιστικής κληρονομιάς και επι-καιρότητας.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Η τέχνη από το 1900 Μοντερνισμός, αντιμοντερνισμός, μεταμοντερνισμός, Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, Εκδ. Επίκεντρο, 2007. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658559)
  • Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Ν.  Δασκαλοθανάσης, Εκδ. Άγρα, 2004. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8844)
  • Αμφιβολία του Σεζάν, Το μάτι και το πνεύμα, Merleau-Ponty Maurice, Εκδ.Νεφέλη, 1991. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 10334)
  • How to use your eyes, Elkins James, Routledge, 2008

Συναφη επιστημονικα περιοδικα

E-flux: https://www.e-flux.com/journal/
Bomb magazine: https://bombmagazine.org/
Hyperallergic: https://hyperallergic.com/

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.