Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός: ΕΠ 858

Εξάμηνο: 8

Μονάδες ECTS: 18

Διδάσκοντες: Σωτήρης Μπαχτσετζής, Ιουλία Πεντάζου, Κωνσταντίνος Καλαντζής, Αναστασία Δούκα, Μαρία Πασχαλίδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) αποτελεί την τελική ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θέματος που εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών. Κάθε ΠΕ εκπονείται από έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια. Η ΠΕ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος. Το θέμα της δεν μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα και απαιτήσεις φορέων ή σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

 

Το μάθημα βασίζεται κυρίως σε αυτόνομη μελέτη όπου οι φοιτητές / φοιτήτριες συνεργάζονται άμεσα με τον / την επιβλέποντα σύμβουλο-καθηγητή της πτυχιακής τους για να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσής τους. 

 

Η εκπόνηση της ΠΕ γίνεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος. Η επιτροπή δέχεται και βαθμολογεί ή απορρίπτει την εργασία. Οι φοιτητές / φοιτήτριες, με την ολοκλήρωση της, καταθέτουν την ΠΕ στη Γραμματεία του Τμήματος και την παρουσιάζουν ενώπιον της επιτροπής.

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.

 

Δείτε επίσης τον Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας.