Θεωρία της Τέχνης

Κωδικός: ΥΠ 222

Εξάμηνο: 2

Μονάδες ECTS: 5

Διδάσκουσα: Ελπίδα Καραμπά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα οι φοιτήτριες φοιτητές θα εξοικειωθούν με εξελίξεις στην τέχνη ιδωμένες από τη θεωρία της τέχνης προκειμένου να κατανοήσουν τους σχηματισμούς βασικών κατηγοριών όπως καλλιτέχνης, έργο τέχνης, κοινό, εκθεσιακό συμβάν κλπ έτσι όπως μεταλλάσσονται μέσα στο ιστορικό τους συγκείμενο και διατυπώνεται στην εξέλιξη των λόγων γύρω από αυτά, των μεθοδολογιών και των πρακτικών. Θα εστιάσουμε περισσότερο στις σύγχρονες εξελίξεις, θα εξετάσουμε για παράδειγμα τις επιδράσεις του δομισμού, του μεταδομισμού, μαρξιστική θεωρία, της φεμινιστικής θεωρίας, της πολιτικής θεωρίας, της μεταποικιακής κριτικής, του μετανθρωπισμού και άλλων ριζοσπαστικών θεωριών που διαμόρφωσαν τους δρώντες και τις πρακτικές του πεδίου της τέχνης. Κινήματα, τάσεις και στροφές θα μελετηθούν ως παραδείγματα για να κατανοήσουμε ρόλους, έννοιες, θεωρίες και πρακτικές.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να: Επιδεικνύουν συστηματική γνώση των θεωριών της τέχνης και της κριτικής, κατανοούν την ανάπτυξη της θεωρίας της τέχνης ως κλάδου που ερμηνεύει τη δημιουργία και την εκτίμηση της τέχνης, συζητούν κριτικά και να αναπτύσσουν εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία για τον ρόλο των δρώντων του πεδίου, επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης επιχειρημάτων που εγείρονται από διαφορετικές θεωρίες τέχνης, να κατανοούν τις εξελίξεις σε κινήματα, τάσεις στο συγκείμενο τους.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Freeland, Cynthia, Μα είναι αυτό τέχνη; Εισαγωγή στη θεωρία της τέχνης, Πλέθρον, Αθήνα, 2005.
  • Cometti, Jean-Pierre, Jacques Morizot, Roger Pouivet, Ζητήματα Αισθητικής, Νήσος, Αθήνα, 2005.
  • Beardsley, Monroe C., Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, Νεφέλη, Αθήνα, 1989.
  • Δασκαλοθανάσης, Νίκος, Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Άγρα, Αθήνα, 2004. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8844)
  • Δημητρακάκη Ά. Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα: Εστία
  • Heinich, Ν., Το Παράδειγμα της Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα: Πλέθρο.(Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662266)
  • Jimenez, Marc, Τι είναι η αισθητική; Νεφέλη, Αθήνα, 2014. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963130)
  • Καραμπά, Ε. & Παπαστάμου, Β. (2023). Μεταβάσεις: Από τη Μοντέρνα στη Σύγχρονη Τέχνη – Κριτικές Θεωρήσεις. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. (Διαθέσιμο στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/983)

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.