Τέχνη και κοινωνικές πρακτικές

Κωδικός: ΕΠ 628

Εξάμηνο: 6

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Αναστασία Δούκα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εργαστήριο έρευνας και εικαστικών πρακτικών όπου εξετάζεται η σχέση τέχνης και κοινωνικού ακτιβισμού. Το εργαστήριο εστιάζει αρχικά στην μελέτη και στην κατανόηση φαινομένων και έργων κοινωνικής παρέμβασης και στην συνέχεια προτείνει έργα-διαδικασίες ενδυνάμωσης του πολίτη και του δημιουργού στον συμμετοχικό σχεδιασμό. Mέσα από επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης αναδεικνύονται: η παρεμβατική λειτουργία της τέχνης στον δημόσιο χώρο, η παραγωγική οικονομία και η συνεργατική διαχείριση των κοινών (com-mons), ο εφήμερος χαρακτήρας δράσεων και έργων, η δραστηριοποίηση σε θεσμικά και εξωθεσμικά πλαίσια. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην πρακτική του σχεδιασμού καλλιτεχνικών προτάσεων που εμπλέκουν τις κοινότητες και στοχεύουν στην αλλαγή παραδείγματος οργανώνοντας θέσεις και προτάσεις γύρω από την αισθητική, την ηθική και την συνεργασία.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, Συλλογικό, επιμ. Γ.Σταυρακάκης & Κ. Σταφυλάκης, Εκδ. Εκκρεμές, 2008
Το Μανιφέστο της Φροντίδας: η πολιτική της αλληλεξάρτησης, μτφ. Χρ. Σμυρνίωτη, Εκδ. Ροπή, 2022
Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011, Nato Thompson, The MIT Press, 2017
Education for Socially Engaged Art: A Materials and Techniques Handbook, Pablo Helguera, Jorge Pinto Books, 2011
One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity, Miwon Kwon, The MIT Press, 2004.
In the Aura of a Hole: Exploring Sites of Material Extraction, A.Laurie Palmer, Black Dog Publishing, 2014.

Συναφη επιστημονικα περιοδικα

Field journal: http://field-journal.com/
Restless art: https://arestlessart.com/

 

Αναλυτικά για το μάθημα βλέπε εδώ.