Αφηγήσεις και Επιτελέσεις Ι

Κωδικός: ΕΡ 323

Εξάμηνο: 3

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μάριος Χατζηπροκοπίου

Υποβοήθηση εργαστηρίου: Κατερίνα Μανιού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το εργαστήριο εισάγει τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες στις στην ευρεία έννοια της επιτέλεσης: από τις τέχνες (χορός, θέατρο, εικαστικά, ποίηση, μουσική κ.α.) και τα αθλήματα, μέχρι τις θρησκευτικές και κοσμικές τελετουργίες, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την αυτοπαρουσίαση στην καθημερινή ζωή. Το διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών επιτέλεσης (performance studies) συνδέεται με συναφή πεδία των κοινωνικών σπουδών, αναδεικνύοντας την έννοια της επιτέλεσης ως ερευνητικό αντικείμενο και ταυτόχρονα ως αναλυτικό αλλά και δημιουργικό εργαλείο. Εξετάζονται οι βασικές ανθρωπολογικές αναλύσεις της επιτέλεσης, διερευνάται ένα ευρύ φάσμα εθνογραφικών μεθόδων και η δυνητική τους χρήση στη δημιουργία παραστασιακού υλικού, ενώ τίθενται ηθικά, πολιτικά και δεοντολογικά ζητήματα ως προς τη σύνδεση εθνογραφίας και επιτέλεσης. Ταυτόχρονα, ιχνηλατούνται οι «απαρχές» της επιτελεστικής τέχνης/ performance art: από τις πρωτοπορίες του πρώιμου 20ου αιώνα ώς τα happenings της δεκαετίας του ’60. Σε πρακτικό επίπεδο, το εργαστήριο παρέχει σειρά ασκήσεων που στοχεύουν στη σύνδεση του λόγου με τη φωνή και το σώμα, με έμφαση στο στοιχείο της προφορικής αφήγησης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να συναρθρώσουν την ερευνητική διαδικασία και το θεωρητικό στοχασμό με τη σύνθεση και παρουσίαση ατομικών αφηγηματικών έργων και ομαδικών επιτελεστικών συμβάντων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  • Carlson, Μ. (2014), Performance: Μια κριτική εισαγωγή, μετάφραση-εισαγωγή-επιμέλεια Ελευθερία Ράπτου, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.
  • Fischer-Lichte, E. (2013), Θέατρο και μεταμόρφωση. Προς μια νέα αισθητική του επιτελεστικού, μτφρ. Νατάσα Σιουζουλή, Αθήνα: Πατάκη.
  • Schechner, R. (2001), Η Θεωρία της Επιτέλεσης, μτφρ. Νάνσυ Κουβαράκου, Αθήνα: Τελέθριον.
  • Ρηγοπούλου, Π. (2003), Το Σώμα. Ικεσία και Απειλή. Αθήνα: Πλέθρον.
  • Αυγητίδου, Α. (2023). Εισαγωγή στην πράξη της Περφόρμανς στις εικαστικές τέχνες [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.