Θεωρία και αισθητική των Μέσων

Κωδικός: ΥΠ 391

Εξάμηνο: 3

Μονάδες ECTS: 5

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η δομή του μαθήματος βασίζεται στην παράθεση γεγονότων, αναλύσεων και εννοιών, κατ’ αναλογία του τρόπου με τον οποίο συγκροτήθηκε η τέχνη του 20ου αιώνα. Το μάθημα δίνει έμφαση στην διαδοχική συγκρότηση της νεότερης και σύγχρονης τέχνης στις διάφορες εκδοχές της (Μοντερνισμός, Πρωτοπορία, Παρακμή, Κιτς, Μεταμοντερνισμός). Εστιάζει επίσης στις ριζικές αλλαγές και μετασχηματισμούς που επέφεραν τα κινήματα των ιστορικών πρωτοποριών και αυτά της μεταπολεμικής περιόδου (νεο-πρωτοπορίες), στις σύγχρονες θεωρίες τέχνης, και στις υφιστάμενες συνθήκες παραγωγής και πρόσληψης των εικαστικών τεχνών στις αρχές του 21ου αιώνα. Κάθε ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των σημαντικότερων τεχνοτροπιών, εικαστικών ιδιωμάτων (μορφολογική ανάλυση) καθώς και της ανάλογης θεματολογίας-εικονογραφίας, ενώ εξετάζονται ταυτόχρονα και οι πολλαπλές διασυνδέσεις εικαστικών έργων με άλλες τέχνες και εκδηλώσεις πολιτισμού καθώς και οι επιδράσεις της θεωρητικής σκέψης και της επιστήμης στα έργα αυτά (πλαισιοκρατική ανάλυση). Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα κριτικής ανάλυσης εικαστικών έργων, να εμπλουτίσει με γνώσεις γύρω από το ιστορικό πλαίσιο της κάθε εποχής και κινήματος καθώς επίσης και την ανάλογη αισθητική ιδεολογία.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Călinescu, Matei, Πέντε όψεις της νεωτερικότητας. Μοντερνισμός, Πρωτοπορία, Παρακμή, Κιτς, Μεταμοντερνισμός, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα, 2011.
  • Bürger, Peter, Θεωρία της Πρωτοπορίας, Νεφέλη, Αθήνα, 2010.
  • Foster, Hal., Krauss, Rosalind., Bois, Yve-Alain., Buchloh, Benjamin., Η τέχνη από το 1900: Μοντερνισμός, Αντιμοντερνισμός, Μεταμοντερνισμός, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007.
  • Micheli, Mario de, Οι πρωτοπορίες της τέχνης του εικοστού αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα, 1992.
  • Χαραλαμπίδης, Άλκης, Η τέχνη του εικοστού αιώνα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2018.
  • Δασκαλοθανάσης, Νίκος, Ιστορία της τέχνης 1945-1975, futura, Αθήνα, 2021.

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.