Οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων και δράσεων

Κωδικός: ΥΠ532 

Εξάμηνο: 5

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ελπίδα Καραμπά

Υποβοήθηση εργαστηρίου: Βερονίκη Κορακίδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την οργάνωση και τον σχεδιασμό εκθέσεων στη συνολική εμπειρία της επιμέλειας και του καλλιτεχνικού συμβάντος (εκθέσεων, δράσεων, μουσείων, μνημείων κλπ). Το μάθημα δίνει έμφαση στoν ρόλο της διαμόρφωσης του εκθεσιακού περιβάλλοντος, στις πρακτικές επιλογής και ερμηνείας έργων ως εκθεμάτων, στις πρακτικές διαμεσολάβησης καθώς και σε οργανωτικά ζητήματα συλλογής, διαχείρισης, διαφύλαξης, παρουσίασης, εκθέσεων , (εκπαιδευτικών) προγραμμάτων (προϋπολογισμός, συγγραφή δοκιμίων καταλόγων και λοιπού τεκμηριωτικού και υποστηρικτικού υλικού, κ.α.). Μέσα από τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση μιας έκθεσης, μιας δράσης, ενός γεγονότος, ενός πρότζεκτ διερευνώνται και δοκιμάζονται στην πράξη οι μέθοδοι και τα σχεδιαστικά εργαλεία ανάπτυξης της διαλεκτικής σχέσης επιμέλειας, σχεδιασμού και οργάνωσης της πολιτιστικής εμπειρίας και εξετάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν το εκθεσιακό/καλλιτεχνικό φαινόμενο εντός του συγκείμενου του. Διερευνάται η σημασία της αντίληψης του εκθεσιακού χώρου και χρόνου σε σχέση με την δημιουργία της εκθεσιακής εμπειρίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος μελετάται η οργάνωση και η διαχείριση του εκθεσιακού/καλλιτεχνικού συμβάντος μέσα από την ανάλυση σύγχρονων παραδειγμάτων και σχεδιαστικών προσεγγίσεων, με έμφαση στην εννοιολόγηση και την πρακτική του μουσειογραφικού/επιμελητικού σχεδιασμού ως μέσα (mediums) του επιμελητικού και καλλιτεχνικού έργου, της διαμεσολάβησης του πολιτιστικού προϊόντος στο πλήθος και την ποικιλία της διασύνδεσης του με το (πληθυντικό) κοινό.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Sharon Macdonald (επιμ.) 2012. Μουσεία και Μουσειακές Σπουδές. Ένας πλήρης οδηγός. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22814510).
  • Ασημίνα Κανιάρη 2012. Το φαινόμενο του μουσείου και το γεγονός της τέχνης, Αθήνα: Εκδοτικός Γρηγόρη. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 41959466).
  • Πάνος Τζώνος 2013. Μουσείο και μουσειακή έκθεση, Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριο.
  • Καλή Τζώρτζη, 2012. Ο χώρος στο μουσείο. Η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία, Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 33154025).
  • Nicholas Serota, 1999. Εμπειρία ή ερμηνεία: Το δίλημμα των μουσείων μοντέρνας τέχνης, Αθήνα: Άγρα.
  • Κάλη Τζώρτζη, 2010. Η Χωρική Αρχιτεκτονική των Μουσείων. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.
  • Συραγώ Τσιάρα, 2021, Η επιμέλεια του βλέμματος. Σύγχρονη Τέχνη και Επιμελητική Πρακτική, Νήσος: Αθήνα.

 

Αναλυτικά για το μάθημα εδώ.