Πολιτισμός, Οικονομία και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κριτικές προσεγγίσεις

Κωδικός: ΥΠ 212

Εξάμηνο: 2

Μονάδες ECTS: 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στη διερεύνηση του οικονομικών όψεων του πολιτισμού όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Εξοικειώνει φοιτητές και φοιτήτριες με τις διαφορετικού τύπου πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες: τηλεόραση και ραδιόφωνο, παραγωγή μουσικής και κινηματογραφικών ταινιών, διαφημίσεις, μουσεία και βιβλιοθήκες, παραγωγή λογισμικών, σχεδιασμός (design) σε διαφορετικού τύπου προϊόντα, κ.ά. Εξετάζει τα προϊόντα των βιομηχανιών αυτών ως «αγαθά» με συμβολική και οικονομική αξία θέτοντας κριτικά ερωτήματα που συνδέουν τον πολιτισμό με την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα, την τεχνολογία και την πολιτική.

 

Στόχος του μαθήματος δεν είναι να εμβαθύνει σε συγκεκριμένες θεματικές, αλλά να προσφέρει μια χαρτογράφηση του πεδίου συνδυάζοντας το ‘πραγματικό’, το ‘συμβολικό’ και αναδεικνύοντας την διαπλοκή δημιουργικότητας – οικονομίας – πολιτικής.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Βασίλης Αυδίκος, Οι πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα, εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2012. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955459)
  • Ν. Βερνίκος, Σ Δασκαλοπούλου, Φ. Μπαντιμαρούδης, Ν. Μπουμπάρης, Δ. Παπαγεωργίου (επιμ.), Πολιτιστικές βιομηχανίες, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2005. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11751)
  • Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Πολιτιστική επικοινωνία. Οργανισμοί, θεωρίες, μέσα, Κριτική 2011
  • Craig Prichard, «Creative selves? Critically reading ‘creativity’ in management discourse», Creativity and Innovation Management 2002, 11(4), 265-276.
  • Richard Florida, The Rise of the Creative Class: And how It’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life, Basic Books New York, Νέα Υόρκη 2002, 1–17 (Ch. 1: The transformation of everyday life).
  • Robert J. Sternberg, «The Nature of Creativity», Creativity Research Journal 2006, Vol. 18, No. 1, 87–98.
  • Keith Negus, Michael Pickering, «Creativity and cultural production», International Journal of Cultural Policy 2000, 6(2): 259-282.
  • Chris Bilton, Ruth Leary, «What can managers do for creativity? Brokering creativity in the creative industries», International Journal of Cultural Policy 2002, 8 (1), 49-64.

 

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.