Πολιτικές του πολιτισμού και κριτική πολιτιστική κληρονομιά

Κωδικός: ΕΠ 115

Εξάμηνο: 1, 3

Μονάδες ECTS: 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πώς γίνεται η έννοια του πολιτισμού αντικείμενο διαχείρισης από πολιτικούς θεσμούς και τί συνέπειες έχει αυτό στη συγκρότηση ιδεών περί παρελθόντος, κοινότητας, έθνους και χρόνου; Με ποιο τρόπο θυμούνται συγκεκριμένες κοινωνίες και τι σημαίνει πολιτικά η μετατροπή ενός συμβάντος σε έκθεμα, εικόνα και αναπαράσταση; Τι εντάσεις δημιουργεί η τουριστική προσδοκία για αρχιτεκτονική διατήρηση στην καθημερινότητα ντόπιων κοινοτήτων και ποιος ο ιδεολογικός ρόλος της αρχαιολογίας στην αντίληψη περί παρελθόντος και παρόντος; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα με τα οποία καταπιάνεται το παρόν μάθημα το οποίο αναλύει εις βάθος τις πολιτικές και αισθητικές διαδικασίες που διέπουν την αναπαράσταση του πολιτισμικού φαινομένου από παιδαγωγικούς, εμπορικούς και ψυχαγωγικούς θεσμούς αλλά και με διαφορετικά μέσα (εικόνες, κείμενα, εγκαταστάσεις, κτίσματα, κλπ).

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Anderson, Benedict, 1997. Φαντασιακές Κοινότητες. Μτφρ. Π. Χαντζαρούλα. Αθήνα: Νεφέλη (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10390).
  • Baudrillard, Jean. 2019. Ομοιώματα και Προσομοίωση. Αθήνα: Πλέθρον (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 86193592).
  • Macdonald, Sharon. (επιμ.) 2012. Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές: Ένας Πλήρης Οδηγός. Μτφρ. Δ. Παπαβασιλείου. Αθήνα: ΠΙΟΠ. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22814510).
  • Said, Edward. 1996. [1978]. Οριενταλισμος. Μτφρ. Φ. Τερζάκης. Αθήνα: Νεφέλη (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10375).
  • Γιαλούρη, Ελεάνα (επιμ.) 2013, Υλικός πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Συλλογικό έργο, Αθήνα: Αλεξάνδρεια  (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22769369).

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.