Αφηγήσεις και βιομηχανικός σχεδιασμός

Κωδικός: ΕΡ 242

Εξάμηνο: 2

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ελισάβετ Κιουρτσόγλου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Απόστολος Κορδάς

Υποβοήθηση εργαστηρίου: Εύα Ρεπούσκου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την εξάντληση των φυσικών πόρων, τη παγκοσμιοποιημένη οικονομία και την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, το βιομηχανικό αντικείμενο και ο κύκλος παραγωγής και προώθησης του μεταμορφώνονται. Οι ίδιοι οι δημιουργοί αλλάζουν: μεμονωμένα πρόσωπα, μικροί τοπικοί σύλλογοι, pop-up καταστήματα και start-up εταιρίες που προωθούν καινούργια αντικείμενα και υπηρεσίες, κατοχυρώνοντας μια άμεση σχέση δημιουργού με τον αγοραστικό κοινό, συνδυάζοντας τη προβιομηχανική χειροποίητη δημιουργία με την αυτοματοποιημένη μεταβιομηχανική δομή παροχών επικοινωνίας. Όλα αυτά, ενώ οι αφηγήσεις των ίδιων των δημιουργών στα κοινωνικά δίκτυα συνυπάρχουν με αναλυτικές οδηγίες για να φτιάξεις οτιδήποτε με τα χέρια σου (do it yourself).


Το μάθημα θα εμβαθύνει σε δυο πλαίσια δημιουργίας και χρήσης του βιομηχανικού αντικειμένου που είναι ευρέως προσβάσιμα: Τη διατροφή και την ένδυση.
Το εργαστήριο παίρνει ως βάση την ανάλυση του φαγητού και της μόδας από τον Barthes ως συστήματα που χαρακτηρίζουν και ενσωματώνονται σε κάθε τύπο πολιτισμού, και του οποίου τα σημεία μπορούμε να αναγνώσουμε. Οι φοιτητές μέσα από τα δυο αυτά κανάλια ανάγνωσης του βιομηχανικού αντικειμένου θα ερευνήσουν τη σχέση του τοπικού με το παγκόσμιο, τους νέους κώδικες ηθικής κατασκευής με τις συνθήκες της γενικότερης περιβαλλοντικής κατάρρευσης, τη σχέση δημιουργού και χρήστη.


Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνονται αναφορές στις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της τροφής και της ένδυσης, γύρω από τις οποίες θα οργανωθούν όλες οι εργασίες του μαθήματος.


Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πειραματιστούν με την δημιουργία τρισδιάστατων αντικείμενων, μέσα από μακέτες υπό κλίμακα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Roland Barthes, Το μπλε είναι φέτος στη μόδα. Κείμενα για την ένδυση και τη μόδα, Αθήνα: Εκδ. Πλέθρον[Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59373423]
  • Γιαλούρη Ελεάνα (επιμ.), Υλικός πολιτισμός. Η αρχαιολογία στη χώρα των πραγμάτων,  Αθήνα : εκδ. Αλεξάνδρεια, 2013 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22769369]
  • Ματάλα Αντώνια-Λήδα, Η ανθρωπολογία της Διατροφής, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, 2008 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 58449]
  • Ματθαίου Άννα (επιμ,), Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Κείμενα των F. Braudel, O Μurray, M. Bloch, B. Laurioux, E. Le Roy Ladurie, J-P. Aron, R Moine, A. Martim-Fugier, S. Mennel, P. Camporesi, R. Barthes, A. Appadurai., Αθήνα: Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-Μνήμων, 2003 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 43492]

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.