Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα (ΜΟΚΕ)

Κωδικός: ΕΠ 561

Εξάμηνο: 5,7

Μονάδες ECTS: 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες δημιουργικότητας, επικοινωνίας και ηγεσίας.

 

Το μάθημα αναλύονται ζητήματα όπως: τι είναι επιχειρηματικότητα και επιχείρηση, υποχρεώσεις της επιχείρησης, ανάλυση κοινωνικών αναγκών και τάσεων, διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, μέθοδοι δημιουργικής σκέψης, άυλη βιομηχανική περιουσία, συμμετοχή και διοίκηση.

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μαθαίνουν βιωματικά εφαρμόζοντας στην πράξη όλες τις διαδικασίες από την αναζήτηση και σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας, στην αξιολόγηση, την αλλαγή της και την παρουσίασή της σε υποψήφιους συνεργάτες ή/και επενδυτές.

 

Στη διάρκεια του μαθήματος, εκτός από τις διαλέξεις:

 

  • αξιοποιούνται μελέτες περιπτώσεων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο παρουσίασης και συζήτησης στη διάρκεια των διαλέξεων
  • οι φοιτητές επισκέπτονται επιχειρήσεις συναφείς με τα αντικείμενα σπουδών τους και τα ενδιαφέροντά τους,
  • πραγματοποιούνται διαλέξεις από επιχειρηματίες,
  • οργανώνονται συναντήσεις με μέντορες που προέρχονται από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα
  • οι φοιτητές αναπτύσσουν σε ομάδες με 4-7 μέλη επιχειρηματικά σχέδια, με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη της ομάδας υποστήριξης ή μελών της επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι διαλέξεις και οι άλλες δραστηριότητες του μαθήματος υποστηρίζονται από εργαστηριακά μαθήματα, μέσα από τα οποία δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ομάδα να συζητήσει την εργασία της

και να αναζητήσεις λύσεις σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ή εξειδικευμένες γνώσεις για συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας της.

Το μάθημα προσφέρει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΟΚΕ). Αναλυτικά βλέπε εδώ