Ιστορία της Τέχνης

Κωδικός: ΥΠ 121

Εξάμηνο: 1

Μονάδες ECTS: 5

Διδάσκων: Σωτήρης Μπαχτσετζής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το μάθημα διδάσκει στους φοιτητές/τριες πώς να παρατηρούν τα έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής, δίνοντάς τους τις δεξιότητες να διακρίνουν βασικά στοιχεία εικαστικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης και διαφορετικά στυλ (μορφολογική προσέγγιση) και να συσχετίζουν τα έργα με το εκάστοτε ιστορικό, κοινωνικοπολιτικό ή θρησκευτικό πλαίσιο τους (πλαισιοκρατική-ιστορική προσέγγιση). Το μάθημα διερευνά την τέχνη της κύριας νεότερης εποχής (19ος και 20ος αιώνας) εστιάζοντας σε θέματα που σχετίζονται με τις ιδεολογικές λειτουργίες της τέχνης (πολιτική εξουσία, θρησκεία, ταυτότητα, ιστορική συνείδηση) καθώς και ζητήματα όπως, προσεγγίσεις σώματος και χώρου, αντιλήψεις ομορφιάς, η έννοια του ρεαλισμού, καινοτομία και δημιουργικότητα. Το μάθημα μπορεί να ωφελήσει τους φοιτητές/τριες, καθώς τους προσφέρεις τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις οπτικές και κριτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να κατανοήσουν την τέχνη και την αρχιτεκτονική και να εμπλακούν παραγωγικά με αυτές ως πολιτιστικός λόγος που διέπει τη ζωή τους. Δεν αναμένεται προηγούμενη γνώση της τέχνης ή της ιστορίας της τέχνης για αυτό το μάθημα.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Χαραλαμπίδης, Άλκης, Η τέχνη του 20ου αιώνα, 2η έκδοση αναθεωρημένη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2018 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77110338).
  • Πετρίδου, Βασιλική – Ζιρώ, Όλγα, Τέχνες και αρχιτεκτονική από την αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα, εκδ. Κάλλιπος, Αθήνα 2015, σελ. 87-355. (διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3541
  • Στάγκος Νίκος, Έννοιες της μοντέρνας τέχνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2010. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 43909).


Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.