Διευρυμένες χρήσεις των οπτικοακουστικών μέσων

Κωδικός: ΕΠ 689

Εξάμηνο: 6, 8

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρία Πασχαλίδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το επιλογής αυτό μάθημα είναι οργανωμένο σε θεματικές ενότητες που διερευνούν τη συσχέτιση πολιτικής και αισθητικής στις οπτικοακουστικές τέχνες. Μελετώνται χρήσεις των οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια του αρχικού (προ)ορισμού τους, είτε πρόκειται για φωτογραφία, βίντεο, κινηματογραφική ταινία, τέχνη του ήχου ή/και εμψυχωτική εικόνα/animation. Το μάθημα εστιάζεται στους τρόπους που η εικόνα εμπλέκεται στην παραγωγή κοινωνικού νοήματος θολώνοντας το τοπίο μεταξύ τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται πρακτικές και παραδείγματα του καλλιτεχνικού ακτιβισμού και της αυτο-βιογραφικής εικόνας που αποδομούν κατηγορίες ταυτότητας, όπως το φύλο, η φυλή, η τάξη, η θρησκευτική, εθνική ταυτότητα και η σωματική κατάσταση. Με έμφαση στην διαμεσική έκφραση και τις διεπιστημονικές συνεργασίες, το μάθημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της κριτικής και της ευφάνταστης σκέψης. Οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να δημιουργήσουν και να σχεδιάσουν διαμεσικά έργα, με τη μορφή βίντεο, φωτογραφικής ενότητας, ηχητικής οπτικοποίησης ή/και χωρικής οπτικοακουστικής εγκατάστασης.

 

Λέξεις- κλειδιά:


Διαμεσικότητα – Οπτικοποίηση – Καλλιτεχνικός ακτιβισμός – Ενσυναίσθηση – Διεπιστημονικότητα – Εννοιολόγηση – Αυτο-βιογραφική εικόνα

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

 1. Συγγράμματα στον Εύδοξο
  • Braidotti, R. (2014) Νομαδικά υποκείμενα. Αθήνα: Νήσος. Κωδικός: [50662560].
  • Butler, J., Αθανασίου, Α. [επιμ.]. (2008) Σώματα με σημασία. Αθήνα: Εκκρεμές. Κωδικός: [77111846].
  • Ράππα, Β. (2022) Επικοινωνία και Ενσυναίσθηση. Αθήνα: Οκτώ. Κωδικός: [112698710].
  • Σταυρακάκης, Γ., Σταφυλάκης, Κ. [επιμ.]. (2008) Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη. Αθήνα: Εκκρεμές. Κωδικός: [77111869].
  • Taylor, K.Y., (2017) Από το #BlackLivesMatter στη Μαύρη Απελευθέρωση. Αθήνα: RedMarks. Κωδικός: [112694144].

 2. Άλλα προτεινόμενα συγγράμματα
  • Blom, I., Lundemo, T., and Røssaak, E. (2017) Memory in Motion. Archives, Technology, and the Social. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Carter, W. (2018) Art after Empire: From Colonialism to Globalisation. Manchester: Manchester University Press.
  • Flood, C. and Grindon, G. (2014) Disobedient Objects. London: Victoria & Albert Museum Publishing.
  • Gavin, F. et al. (2021) The Art of Protest: Political Art and Activism. 1st edition. Berlin: Gestalten.
  • Mirzoeff, N. (2016) How to see the world. An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More. New York: Basic Books, A Member of the Perseus Books Group.
  • Möller, F. (2016) Politics and Art. New York: Oxford Handbooks Online.
  • Stiles, K. (2016) Concerning Consequences: Studies in Art, Destruction, and Trauma. 1st edition. Chicago: University of Chicago Press.

 3. Συναφή επιστημονικά περιοδικά
  • The Journal for Artistic Research (JAR)
  • The Oxford Art Journal

 

Αναλυτικά για το μάθημα βλέπε εδώ.