Εικαστικές τέχνες: έρευνα και δημιουργία

Κωδικός: ΕΡ 748

Εξάμηνο: 7

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Αναστασία Δούκα

Υποβοήθηση: Εύα Βασλαματζή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το εργαστήριο εστιάζει στην καλλιτεχνική πρακτική και την εφαρμοσμένη έρευνα ως δημιουργικά εργαλεία παραγωγής πρωτότυπου έργου. Διερευνώνται τα σημεία εκκίνησης της καλλιτεχνικής έρευνας, καθώς ανατροφοδοτεί, περιγράφει, εξερευνά και ανακαλύπτει νέους πόρους δημιουργίας. Η διαδικασία έρευνας μέσα από την καταγραφή, παρατήρηση, την συγκέντρωση της ενσώματης εμπειρίας και την τελεστική πράξη ορίζει μέρος της εμπειρικής και διαισθητικής γνώσης. Το εργαστήριο ολοκληρώνει την στροφή από την έρευνα και τη δημιουργία στην εξαγωγή συμπερασμάτων και την κριτική συνειδητοποίηση. Ακολουθούνται σειρές πρακτικών εργασιών και γραπτών ασκήσεων σύντομης φόρμας κοινές για τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου προτού αναδειχθούν οι προσωπικές περιοχές ενδιαφέροντος των φοιτητριών/φοιτητών.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

• Leavy Patricia, Η Καλλιτεχνική Δημιουργία ως Μέθοδος, επιστ. επιμ. Λέτσιου Μαρία
• Lucy Lippard, Six Years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972, University of California Press, 1997
• Penny P. Harvey et al., Objects and Materials, Routledge, 2014
• Agnes Martin, Writings, Hate Kantz, 1997
• Pierre Bourdieu, Η αίσθηση της πρακτικής, Aλεξάνδρεια, 2006.

Συναφη επιστημονικα περιοδικα

Afterall Journal: https://afterall.org/publications/journal/
E-flux: https://www.e-flux.com/journal/
Bomb magazine: https://bombmagazine.org/
Rhizome: https://rhizome.org/
ArtDaily: artdaily.com

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.