Επιμέλεια: Ιστορία και Θεωρίες

Κωδικός: ΥΠ 431

Εξάμηνο: 4

Μονάδες ECTS: 5

Διδάσκων: Σωτήρης Μπαχτσετζής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο τομέας της επιμέλειας έχει αποκτήσει άνευ προηγουμένου σημασία και αναγνωρισιμότητα, τόσο στον κόσμο της τέχνης όσο και στην ευρύτερη κυρίαρχη κουλτούρα τα τελευταία χρόνια. Οι επιμελητές είναι υπεύθυνοι για ένα εύρος καθηκόντων εκτός από την απόκτηση, την αποθήκευση, τη δημιουργία και την έκθεση συλλογών. Άλλα καθήκοντα περιλαμβάνουν την επιλογή των θεμάτων και του σχεδιασμού των εκθεμάτων, την οργάνωση και διεξαγωγή περιηγήσεων και εργαστηρίων, την καθοδήγηση και επίβλεψη επιστημονικού, τεχνικού και φοιτητικού προσωπικού, τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή ειδικών ερευνητικών έργων. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1960 έχει εισαχθεί το επάγγελμα του ανεξάρτητου επιμελητή. Οι ανεξάρτητοι επιμελητές συνεργάζονται με ιδρύματα, προκειμένου να οργανώσουν εκθέσεις που προωθούν το δικό τους ιδιαίτερο ύφος και θεματικές καθιστώντας τους αυτόνομους δημιουργούς.

 

Με επίκεντρο περιπτωσιολογικές μελέτες, το μάθημα εξετάζει την ιστορική εξέλιξη των πρακτικών επιμέλειας καθώς επίσης και μια κριτική προσέγγιση ποικίλλων και φαινομενικά διαφορετικών σύγχρονων θεωρητικών τοποθετήσεων που αφορούν στην επιμέλεια. Διερευνώντας επιμελητικές πρακτικές τόσο σε μουσειολογικό πλαίσιο όσο και επέκεινα του μουσείου, το μάθημα επιχειρεί μια καθολική επισκόπηση της επιμέλειας ως εργαλείου έρευνας πολιτιστικών συνθηκών ιδρυμάτων πολιτισμού και κοινοτήτων, καθώς επίσης και μία ενδελεχή αξιολόγηση του συγκεκριμένου γνωσιολογικού πεδίου.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Κανιάρη Ασημίνα, Το μουσείο ως χώρος της Ιστορίας της Τέχνης: Εκθέσεις, Συλλογές και η Τέχνη από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2017. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32999105)
  • MacDonald, Sharon, Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές, Ένας πλήρης οδηγός, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2012 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22814510)
  • Σερότα, Νίκολας, Εμπειρία ή ερμηνεία, Το δίλημμα των μουσείων μοντέρνας τέχνης, Άγρα, Αθήνα, 1999, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12780)


Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.