Κριτικές προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική εκπαίδευση (ΠΕ-4)

Κωδικός: ΕΠ 656

Εξάμηνο: 6

Μονάδες ECTS: 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εστιάζει στις κριτικές προσεγγίσεις στην παιδαγωγική των τεχνών με στόχο να συζητήσει θεωρητικά ζητήματα και να εξετάσει πρακτικές εφαρμογές. Εφαρμογές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τόσο στην τυπική όσο στην μη τυπική εκπαίδευση αναλύονται και συζητιούνται με έμφαση στις έννοιες της δημοκρατίας, της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής. Στόχος του μαθήματος είναι η κριτική προσέγγιση και ανάλυση εκπαιδευτικών εφαρμογών και η συζήτηση για εναλλακτικά μαθησιακά περιβάλλοντα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Κανελλόπουλος Π. Τσαφταρίδης Ν. (Επιμ.). (2010). Τέχνη στην εκπαίδευση. Εκπαίδευση στην τέχνη. Εξερευνήσεις του δημιουργικού ρόλου της τέχνης στην εκπαίδευση. Αθήνα. Παγώνα. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 16010)
  • Παύλου, Β. (2018). Εικαστικές τέχνες και εκπαίδευση. Τα παιδιά ως θεατές και παραγωγοί εικαστικών τεχνών. Αθήνα. Γρηγόρη. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 77108867)
  • Πουρκός, Α. Μ. (Επιμ.). (2009). Τέχνη, Παιχνίδι, Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις. Αθήνα. Τόπος.
  • Freire, Paulo, Η αγωγή του καταπιεζόμενου, Κέδρος – Ράππα, Αθήνα, 1977
  • Freire, Paulo, Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας, Καστανιώτης, Αθήνα, 1977.
  • Rancière, Jacques, Ο χειραφετημένος θεατής, Εκκρεμές, Αθήνα, 2015.

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.