1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00

(Πεδίον Άρεως, αίθουσα Ζ)

ΤΡΙΤΗ

08:00-11:00

Ιταλικά ΙΙ

(Πεδίον άρεως, Αίθουσα Ζ)

12:00-15:00

Επιλογής (Αίθουσα Η/Υ ΙΑΚΑ)

Γερμανικά ΙΙ

(Παπαστράτου, Αίθουσα Ι)

15:00-18:00

Επιλογής (Ι2 Ισόγειο, Ματσάγγου)

18:00-21:30

Εργαστήριο (Φουαγιέ Αρχιτεκτονικής)

ΤΕΤΑΡΤΗ

12:00-15:00

Επιλογής (Παπαστράτου, Αίθουσα Ι)

15:00-18:00

Επιλογής (Παπαστράτου, Αίθουσα Ι)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00

υποχρεωτικό (Παπαστράτου, αίθουσα Σ)

15:00-18:00

Επιλογής (Παπαστράτου, Αίθουσα Ι)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:00-15:00

Εργαστήριο (Φουαγιέ Αρχιτεκτονικής)

16:00-18:00

Γαλλικά ΙΙ

(Αίθουσα Γ, αρχιτεκτόνων μηχανικών)

4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:00-15:00

Εργαστήριο (Αίθουσα Σ)

ΤΡΙΤΗ

12:00-15:00

Επιλογής (Αίθουσα Η/Υ ΙΑΚΑ)

15:00-18:00

Επιλογής (Ι2 Ισόγειο, Ματσάγγου)

18:00-21:30

Γερμανικά IV

(Παπαστράτου, Αίθουσα Ε)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00

Γαλλικά ΙΙ

(Παπαστράτου, αίθουσα ι)

12:00-15:00

Επιλογής (Παπαστράτου, Αίθουσα Ι)

15:00-18:00

Επιλογής (Παπαστράτου, Αίθουσα Ι)

18:00-21:00

υποχρεωτικό (Παπαστράτου, αίθουσα Σ)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00

υποχρεωτικό (Παπαστράτου, αίθουσα Σ)

15:00-18:00

Επιλογής (Παπαστράτου, Αίθουσα Ι)

18:00-21:30

Εργαστήριο (Φουαγιέ Αρχιτεκτονικής)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:00-11:00

Ιταλικά ΙV

(Πεδίον άρεως, Αίθουσα Ζ)

15:00-18:00

Υποχρεωτικό (Φουαγιέ Αρχιτεκτονικής)

6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00-21:00

επιλογής - ΤΟΕ ΜΟΚΕ (Αμφιθέατρο Γαλλικού ινστιτούτου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00

επιλογής (αίθουσα Δ)

12:00-15:00

Επιλογής (Αίθουσα ε)

Επιλογής (Παπαστράτου, Αίθουσα Ι)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00

επιλογής (αίθουσα ε)

15:00-18:00

εργαστήριο (Παπαστράτου, Σκουβαρά)

18:00-21:00

επιλογής (αίθουσα Η2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00

επιλογής (παπαστράτου, αίθουσα δ)

15:00-18:00

εργαστήριο (Παπαστράτου, Σκουβαρά)

SEARCH